Przejdź do treści

Dostęp testowy do platformy cyfrowej McGraw-Hill Medical

  • Bazy testowe

Do 23 czerwca zapraszamy do bezpłatnego korzystania z medycznych baz wiedzy wydawnictwa McGraw Hill. Platforma McGraw-Hill Medical stanowi rodzinę medycznych baz wiedzy i narzędzi zaprojektowanych w celu realizacji kompleksowego procesu nauczania po stronie wykładowców jak i studentów. Zapewnia także wsparcie studentom, stażystom, asystentom czy pielęgniarkom w ich codziennych czynnościach klinicznych. Poszczególne moduły umożliwiają dostęp do e-booków, studiów przypadków z wytycznymi, filmów instruktażowych w zakresie diagnostyki i procedur medycznych, bazy zdjęć, diagramów, rysunków […]

Kolekcje testowe Taylor&Francis

  • Bazy testowe
  • Taylor&Francis

Biblioteka UKSW zaprasza do skorzystania z darmowego dostępu testowego do trzech kolekcji tematycznych indeksujących czasopisma wydawnictwa Taylor&Francis: Social Science&Humianities Library, Science&Technology Library oraz Medical Library. Dostęp został uruchomiony i trwa do 4 lipca 2022 r. Kolekcja Social Science&Humianities Library obejmuje ponad 1480 czasopism z nauk społecznych i humanistycznych. Łącznie zawiera ponad 1 000 000 recenzowanych artykułów obejmujących tematycznie m.in. antropologię, archeologię i dziedzictwo kultorowe, sztukę i nauki humanistyczne, biznes, zarządzanie i ekonomię, kryminologię i prawo, edukację, geografię, […]

Dostęp testowy do baz EBSCO

  • EBSCO
  • Bazy testowe

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z dostępu do trzech baz testowych na platformie EBSCO. Do 11 czerwca 2022 r. można korzystać z zasobów: CAB Abstracts with Full Text CAB Abstracts with Full Text -baza przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI, zapewnia dostęp do literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych – od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie. Zawartość bazy obejmuje 1,238 aktywne czasopisma pełnotekstowe, z pośród których 978 to aktywne, pełnotekstowe czasopisma […]

Dostęp testowy do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

  • EBSCO
  • Bazy testowe

Zapraszamy od korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy Central & Eastern European Academic Source. Okres testowy trwa do 10 kwietnia 2022 r. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej. W ostatnim czasie baza została  wypuszczona na nowo z dwukrotnie większą liczbą pełnotekstowych czasopism. Zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). […]

Statista – nowa baza testowa

  • Bazy testowe

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy Statista – The Statistics Portal. Można w niej znaleźć przeglądy, raporty i zestawienia statystyczne na ponad 80 tys. tematów z ponad 170 przedsiębiorstw. Baza oferuje dostęp do danych w 4 językach (angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim). W chwili obecnej z danych zawartych w bazie korzysta ponad 4,5 tys. instytucji, a całość bazy oferuje ponad 1,5 mln statystyk z ponad 22,5 tys. źródeł. Zestawienia […]