Przejdź do treści

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę – https://pulpit.uksw.edu.pl.

Po zalogowaniu na platformę należy wybrać żądaną bazę.

Pytania i uwagi dotyczące działania baz –  j.kowalski@uksw.edu.pl


Aktualnie testujemy

BAZADYSCYPLINARODZAJDOSTĘPNA
APA PsycTherapypsychologiapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowado 2.02.2023

PsycTHERAPY to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty.


Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.


 

Testowaliśmy w 2022

BAZADYSCYPLINADOSTĘPNOŚĆRODZAJ
CAB Abstracts with Full Textnauki przyrodniczeokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
Veterinary Sourcenauki biologiczne
(zoologia)
okres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
FSTA with Full Textnauki biologiczneokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
Central & Eastern European Academic Sourcemultidyscyplinarnaokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
JSTOR (Arts&Sciences I-XV, Business IV, Hebrew Journals, Jewish Studies, Ireland, Life Sciences, Ecology&Botany II)

Thematic Collections (Lives of Literature, Security Studies, Sustainability)

Primary Source Collections (19th Century British Pamphlets, World Heritage Sites: Africa,Struggles for Freedom: Southern Africa, Global Plants)
multidyscyplinarnaokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
McGraw-Hill Medicalnauki medyczne, nauki o zdrowiuokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
MEDLINE Completenauki medyczneokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa
Taylor& Francis

-Social Science&Humianities Library
-Science&Technology Library
-Medical Library
multidyscyplinarnaokres testowy zakończonypełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa