Przejdź do treści

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę – https://pulpit.uksw.edu.pl.

Po zalogowaniu na platformę należy wybrać żądaną bazę.

Pytania i uwagi dotyczące działania baz –  j.kowalski@uksw.edu.pl


Aktualnie testujemy

BAZADYSCYPLINARODZAJDOSTĘPNOŚĆ
eBook Medical Collection Trial (EBSCOhost)nauki medycznepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa19 kwietnia 2024 r.
International Security & Counter Terrorismnauki o bezpieczeństwiepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa19 kwietnia 2024 r.
ProQuest Centralmultidyscyplinarnapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa31 marca 2024 r.
World Religion Databasenauki o kulturze i religii, nauki humanistycznepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowa6 marca 2024 r.

Testowaliśmy w 2023

BAZADYSCYPLINARODZAJDOSTĘPNOŚĆ
APA PsycTherapypsychologiapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
Academic Research Source eBooksmultidyscyplinarnapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
Academic Research Source eJournalsmultidyscyplinarnapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
Atla Religion Database with AtlaSerials PLUSnauki o kulturze i religii, nauki humanistycznepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
Artstor Digital Librarynauki o sztuce, nauki humanistyczne, nauki teologicznepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)multidyscyplinarnapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
eBook Academic Collectionmultidyscyplinarnapełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
The Hague Academy Collected Courses Onlinnauki prawnepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
JoVEnauki medyczne i nauki o zdrowiu,
nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne
pełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
McGraw Hill AccessMedicinenauki medyczne, nauki o zdrowiupełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
MLA International Bibliography with Full Textnauki humanistycznepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony
Statistanauki społeczne, nauki ekonomiczne, nauki ścisłepełnotekstowa, bibliograficzna/bibliograficzno-abstraktowaokres testowy zakończony

PsycTHERAPY to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty.

Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

MLA International Bibliography with Full Text

Zasób, opracowany przez Modern Language Association (MLA) i EBSCO, łączy w sobie obszerną kolekcję pełnotekstowych czasopism z kompletnym indeksem do studiowania i nauczania języka, literatury, językoznawstwa, retoryki, erystyki, folkloru, filmu, teatru i innych sztuk dramatycznych.

Zawartość:

 • 1,202 czasopisma pełnotekstowe
 • 841 czasopisma pełnotekstowe, niedostępne w modelu Open Access
 • 645 aktywne, recenzowane czasopisma pełnotekstowe, niedostępne w modelu Open Access
 • 309 aktywne, pełnotekstowe, recenzowane czasopisma bez embarga niedostępne w modelu Open Access

Oprócz pełnotekstowej kolekcji czasopism, baza MLA International Bibliography with Full Text zawiera wszystkie treści i funkcje MLA International Bibliography, w tym:

 • Eksperckie indeksowanie przez pracowników MLA i uczestniczących naukowców
 • Cytowania do ponad 6 000 aktywnie indeksowanych czasopism i serii książek
 • Ponad 3 miliony szczegółowych cytatów bibliograficznych dokumentujących dorobek naukowy od końca XIX wieku do chwili obecnej
 • Międzynarodowy zasięg obejmujący publikacje naukowe w ponad 70 językach
 • Tezaurus MLA i Katalog czasopism MLA*
 • Obszerny pakiet bezpłatnych materiałów instruktażowych
 • Indeksowanie rozdziałów książek

*The MLA Directory of Periodicals dostarcza szczegółowych rekordów dla czasopism i serii książkowych wydawanych w obszarach objętych bibliografią. Jest to cenne źródło informacji dla naukowców poszukujących miejsc, w których mogliby publikować swoje prace, jak również dla bibliotekarzy pracujących nad identyfikacją wydawnictw periodycznych, które najlepiej odpowiadają potrzebom ich instytucji.

Więcej informacji o bazie

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment; Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.

AccessMedicine to także zasób oparty na subskrypcji, zawierający bogaty zestaw multimediów: setki zdjęć i filmów, studium przypadku, tysiące pytań USMLE (United States Medical Licensing Examination).

Baza Academic Research Source eBooks to kolekcja ponad 246 700 ebooków swoją tematyką obejmująca dziedziny takie, jak: biznes i ekonomię, edukację, filologię, sztukę, politologię, religię, literaturoznawstwo, medycynę, nauki społeczne, filozofię, technikę i inżynierię, historię i inne.
W kolekcji znajdziemy książki wydawców takich, jak: Cambridge University Press, De Gruyter, Elsevier, Harvard University Press, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Sage Publications, State University of New York Press, Taylor & Francis, University of California Press.

Kolekcja zawiera także książki bez elektronicznych zabezpieczeń DRM. Zawartość bazy jest kwartalnie aktualizowana o nowe tytuły.

Baza Academic Research Source eJournals umożliwia wyszukiwanie informacji naukowej w zbiorze ponad 5 000 czasopism pełnotekstowych o zasięgu międzynarodowym, w tym ponad 370 polskich. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Baza Atla Religion Database with AtlaSerials PLUS oferuje dostęp do czasopism pełnotekstowych swą tematyką obejmujących szeroko pojęte zagadnienia teologii i religii. Kolekcja obejmuje zbiory począwszy od roku 1881 . Baza indeksuje 3,4 mln rekordów, w których zawarte są:

 • 1,1 mln rekordów recenzji,
 • ponad 294 tys. rekordów esejów,
 • ponad 491 tys. rekordów książek.

Baza zawiera 670 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej oraz indeksuje ponad 2500 czasopism, z których 1200 jest aktywnych.

Zapoznaj się z listą tytułów dostępnych w bazie.

Baza Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) baza danych pełnotekstowych ponad 2600 czasopism naukowych wydawanych w Europie środkowej i wschodniej. Artykuły w bazie publikowane są w ponad 40 językach, swoim zakresem tematycznym obejmując biznes, ekonomię, edukację, nauki humanistyczne, historię, stosunki międzynarodowe, prawo, literaturę, medycynę, politykę, nauki społeczne i dziedziny STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics – nauki, technologii, inżynierii i matematyki).

Sprawdź tematyczną listę tytułów (online)

eBook Academic Collection zawiera ponad 237 tys. książek w wersji elektronicznej, z których ponad 235 tys. jest dostępnych do pobrania (zarówno jako PDF jak i EPUB). Kolekcja obejmuje takie tematy, jak poezja i literatura, filozofia i etyka, historia, kulturoznawstwo, politologia, ekonomia, przedsiębiorczość, biologia, językoznawstwo, psychologia, stosunki międzynarodowe, prawo, zarządzanie, medycynę, technikę, informatykę i inne.

Sprawdź listę dostępnych tytułów

Baza tematyką obejmuje nauki prawne, a artykuły w niej zawarte dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów tematu, w tym ustawodawstwa i orzecznictwa.

Kolekcja materiałów w bazie sięga roku 1923.

Statista to globalna platforma danych i analityki biznesowej zawierająca obszerny zbiór statystyk, raportów i przeglądy na ponad 80 000 tematów22 500 źródeł170 branżach. Dane statystyczne w bazie obejmują ponad 150 krajów oraz obszarów świata.

Baza oferuje dostęp do danych w 4 językach (angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim).

Zestawienia statystyczne, infografiki i raporty przedstawione są w formie graficznej. Można je pobrać w kilku formatach (PDF, Excel, PNG, prezentacja MS PowerPoint) bez ograniczeń, dzięki pełnym prawom do publikowania. Istnieje także możliwość użycia automatycznych cytowań.