Przejdź do treści

Rok 2022 był dla Biblioteki UKSW czasem nowych wyzwań i kontynuacji działań rozpoczętych w latach poprzednich. Był to także rok, w którym działaliśmy bez przerw związanych z pandemią Covid-19.

Statystyki z 2022 roku są korzystne. Liczby opisujące aktywność naszych użytkowników wzrosły wyraźnie w stosunku do 2020 i 2021 roku. Nie osiągnęły co prawda poziomu sprzed pandemii, ale pokazały wyraźnie kierunek wzrostowy. Pandemia spopularyzowała wśród naszych czytelników świadomość istnienia zasobów online, jednakże problemy sieciowe i techniczne, niestety nie pozwoliły na pełne korzystanie z oferowanych przez Bibliotekę usług dotyczących e-zasobów.

Należy jednak podkreślić, że Biblioteka jest miejscem wykorzystywanym do pracy, a czytelnie stają się coraz popularniejsze. Ważnym elementem funkcjonowania BUKSW w mijającym roku była także działalność Bazy Wiedzy UKSW, gdzie bibliotekarze upowszechniają działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną pracowników i doktorantów Uniwersytetu.

W Bibliotece w 2022 roku najważniejszym i najbardziej pracochłonnym zadaniem było wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Alma wraz z wyszukiwarką PRIMO. Prace wdrożeniowe trwały od lutego do listopada 2022. Dzięki tej pracy BUKSW stała się jedną z bibliotek współtworzących centralny katalog bibliotek na czele z Biblioteką Narodową. Równolegle do prac wdrożeniowych trwała do listopada czynna współpraca z katalogiem centralnym NUKAT, podczas której wprowadzaliśmy nowe rekordy bibliograficzne, opracowywaliśmy rekordy wzorcowe i analityczne, a także pobieraliśmy opisy.

Do pobrania: