Przejdź do treści

Dostęp testowy do baz EBSCO

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z dostępu do trzech baz testowych na platformie EBSCODo 11 czerwca 2022 r. można korzystać z zasobów:

CAB Abstracts with Full Text

CAB Abstracts with Full Text -baza przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI, zapewnia dostęp do literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych – od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie. Zawartość bazy obejmuje 1,238 aktywne czasopisma pełnotekstowe, z pośród których 978 to aktywne, pełnotekstowe czasopisma bez embarga. CAB Abstracts with Full Text obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, środowisko naturalne, nauka o żywności, zdrowie człowieka, mykologia, odżywianie, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne.

Zapraszamy na webinarium poświęcone bazie CAB Abstracts with Full Text, na którym nie tylko poznasz bazę, ale także zapoznasz z możliwościami wyszukiwania. Szczegóły TUTAJ.

Veterinary Source

Veterinary Source – kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Zasób jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych i studentów nauk weterynaryjnych. Baza zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, takie jak patologia i parazytologia zwierząt, weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne, anatomia i fizjologia, opieka nad małymi i dużymi zwierzętami, odżywianie, diagnostyka, rozmnażanie i hodowla zwierząt.

FSTA with Full Text

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) with Full Text jest specjalistyczną, pełnotekstową kolekcją obejmującą literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Oprócz podstawowych obszarów nauki o żywności, technologii żywności i żywienia, FSTA with Full Text zawiera treści skupione na żywności w wielu pokrewnych dziedzinach, takie jak biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, technologie omiczne, karmy dla zwierząt domowych, nauka o sporcie, zrównoważony rozwój. Zawartość bazy obejmuje 247 aktywnych czasopism pełnotekstowcyh, spośród których 172 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga.

Dostep jest możliwy zarówno z komputerów w sieci UKSW, jak i spoza niej.

Przypominamy, że ze względu na trwające problemy techniczne dostawcy, korzystanie z zasobów bazy spoza sieci UKSW odbywa się w sposób alternatywny.

19 kwietnia 2022