Przejdź do treści

ISI Master Journal List (tzw. „lista filadelfijska”) zawiera tytuły, które przeszły proces oceny  INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION. Czasopisma te są uwzględniane przez bazy ISI WEB OF KNOWLEDGE (m.in. WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, BIOSIS, ZOOLOGICAL RECORD czy CURRENT CONTENTS CONNECT).

Nazwę „lista filadelfijska” wprowadził Andrzej Kajetan Wróblewski. Czasopisma na LIŚCIE FILADELFIJSKIEJ są w założeniu najlepszymi z branży, a publikacja w nich ma mieć większą wagę niż w mniej znanych czasopismach.

Termin „lista filadelfijksa” często jest błędnie używany na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik IMPACT FACTOR (IF).  „Lista filadelfijska” odnosi się do wszystkich opracowanych przez THOMSON REUTERS czasopism, również do indeksu ARTS & HUMANITIES, który, jak wiadomo, ze względu na specyfikę cytowalności w naukach humanistycznych nie posiada własnej edycji w JCR i, co za tym idzie, wyliczanego wskaźnika wpływu.

Dane bibliograficzne czasopisma uwzględnionego na liście zawierają wyłącznie tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się, ISSN, adres wydawcy oraz bazy, w których jest indeksowane.

LISTA FILADELFIJSKA nie podaje wskaźnika Impact Factor dla czasopisma!

Liczba publikacji w czasopismach z LISTY FILADELFIJSKIEJ była podstawą punktowego systemu oceny polskich placówek naukowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji (dawniej Komitet Badań Naukowych) z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa nie wszystkie tytuły z LISTY FILADELFIJSKIEJ są punktowane.

Aktualna lista czasopism punktowanych publikowana jest na stronie internetowej MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Cała lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmuje nie tylko pisma notowane w bazie JCR, ale również inne (tzw. lista B).

Ilość czasopism na Liście nie jest stała – podlega selekcji – niektóre są usuwane, inne dodawane, a decyduje o tym wiele kryteriów, a m.in.:

  • regularność ukazywania się czasopisma,
  • wydawanie periodyku zgodnie z międzynarodową konwencją wydawniczą,
  • podawanie w języku angielskim tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych publikowanych prac,
  • recenzowanie publikowanych prac przez autorytatywnych recenzentów,
  • analiza poczytności – mierzona takimi wskaźnikami, jak:
  • citation index (indeks cytowań),
  • impact factor (wskaźnik częstości cytowania w określonym czasie),
  • immediacy index (czas w jakim artykuł opublikowany jest cytowany).

PRZYDATNE LINKI