Przejdź do treści

Konto w zintegrowanym systemie bibliotecznym posiadają wszyscy studenci, doktoranci, pracownicy etatowi UKSW i słuchacze studiów podyplomowych, którzy posiadają konto w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKSW (CAS). Aby nabyć uprawnienia do pełnego korzystania ze zbiorów Biblioteki, wymagana jest aktywacja konta bibliotecznego. W tym celu należy: 1) zaakceptować Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece UKSW, 2) zalogować się do na własne konto biblioteczne.

Osoby uprawnione do posiadania konta bibliotecznego, a nie posiadające konta w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKSW (CAS), muszą założyć konto osobiście w jednej z wypożyczalni Biblioteki.

Akceptacja „Regulaminu udostępniania”

W celu zaakceptowania Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece UKSW należy zalogować się na konto w USOSWeb – https://usosweb.uksw.edu.pl/ i dalej postępować zgodnie z instrukcją na ekranie. Krok ten nie dotyczy osób, które zaakceptowały Regulamin w poprzednim systemie bibliotecznym. Stan decyzji można sprawdzić w zakładce „Mój USOS” –> „Oświadczenia”.

Stan decyzji w USOS o akceptacji Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece UKSW
USOSWeb

Czytelnicy, którzy nie posiadają konta w USOSWeb lub odrzucili akceptację, dokonują zatwierdzenia Regulaminu składając podpis pod Oświadczeniem czytelnika Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które jest dostępne w wypożyczalniach Biblioteki.


Logowanie do konta bibliotecznego

Do konta bibliotecznego można się zalogować poprzez “Login CAS” oraz “Login Primo”. Każdy ze sposobów logowania przeznaczony jest dla innej grupy czytelników.


Login CAS

Logowanie poprzez CAS dedykowane jest studentom, doktorantom, pracownikom etatowym oraz słuchaczom studiów podyplomowych UKSW posiadającym konto w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKSW (CAS).

W celu zalogowania należy:

1. Wejść na stronę: katalog.biblioteka.uksw.edu.pl

2. Kliknąć „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony.

Okno logowania do katalogu bibliotecznego. Przycisk Zaloguj się.

3. Następnie kliknąć na „Login CAS”

Okno logowania do katalogu bibliotecznego. Przycisk "Login CAS"

4. Nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego System Uwierzytelniania UKSW (CAS) − zaloguj się (identyfikator i hasło jak do USOS).

Okno logowania do Centralnego Systemu Uwierzytelniania

Login Primo

Logowanie poprzez Login Primo dedykowane jest:

  • użytkownikom bibliotek tworzących System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa),
  • pracownikom naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na umowie cywilnoprawnej,
  • profesorom wizytującym UKSW,
  • emerytowanym pracownikom UKSW,
  • doktorantom związanym z UKSW osobą promotora,
  • słuchaczom kursów organizowanych na UKSW.

W celu zalogowania należy:

1. Wejść na stronę: katalog.biblioteka.uksw.edu.pl

2. Kliknąć „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony.

Okno logowania do katalogu bibliotecznego. Przycisk Zaloguj się

3. Następnie kliknąć na Login Primo.

Okno logowania do katalogu bibliotecznego. Przycisk Login Primo

4. Podać dane logowania uzyskane podczas zakładania konta – numer katy czytelnika i hasło.

Okno logowania do katalogu bibliotecznego poprzez Login Primo