Przejdź do treści

W celu uzyskania na Karcie Obiegowej poświadczenia o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w Bibliotece, należy:

  1. Zwrócić wszystkie wypożyczone książki z Biblioteki UKSW oraz uiścić wszelkie zaległe należności (sprawdź jak dokonać płatności);
     
  2. Rozliczyć się w Systemie Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa (dotyczy tylko osób, które korzystały z tej usługi) ⇒ Instrukcja uruchomienia elektronicznej obiegówki BiblioWawy. Czas wystawienia e-obiegówki w BiblioWawa to 3–5 dni roboczych.

Stan konta w Systemie biblioteczno-informacyjnym UKSW można sprawdzić logując się z odnośnika: https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl

Elektroniczna Karta Obiegowa uruchamiana jest w Dziekanacie danego Wydziału i w przypadku braku zaległości po stronie Studenta „podbijana”.

W przypadku wykrycia zaległości bibliotecznych, Student otrzymuje maila (na adres wskazany na koncie w USOS) z powiadomieniem o konieczności indywidualnego rozliczenia z Biblioteką (zwrot książek, ewentualna opłata za przetrzymane pozycje, rozliczenie się z Biblioteką UKSW lub BiblioWawą).

UWAGA! W celu sprawnej komunikacji prosimy o sprawdzanie skrzynki mailowej i niezwłoczny kontakt z Biblioteką w przypadku otrzymania powiadomienia o zaległościach. Po uregulowaniu zaległości Student zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o dokonaniu rozliczenia (kontakt osobisty, telefoniczny: 22 561 88 54 lub mailowy: wypozyczalnia@uksw.edu.pl).

Prawidłowo rozliczona Obiegówka jest jednym z warunków dopuszczenia Studenta do obrony!

Papierowa Karta Obiegowa dotyczy wyłącznie pracowników Uczelni.

W celu jej podbicia należy udać się osobiście do Wypożyczalni na ul. Dewajtis 5 (Nowy Gmach, hol biblioteczny – K-303), tel. 22 561 88 54, e-mail: wypozyczalnia@uksw.edu.pl