Przejdź do treści

System Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KONTA –> W celu przedłużenia ważności konta w BiblioWawa na kolejny r. akad. należy udać się osobiście do jednej z trzech wypożyczalni Biblioteki UKSW: Kampus Dewajtis (Nowy Gmach, hol biblioteczny − parter); Kampus Wóycickiego (budynek 23, pokój 110 − I piętro) LUB budynek 17, pokój 1708a − Wypożyczalnia Biblioteki Nauk Prawnych. Należy mieć przy sobie aktualną legitymację (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartę Miejską (pracownicy).


OBIEGÓWKI UKSW –> Przypominamy o obowiązku rozliczenia się ze wszystkimi bibliotekami Systemu Wypożyczeń Warszawskich przed próbą dokonywania rozliczenia w Bibliotece UKSW. 


System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) − jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, mają możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych.

Aktualnie do SWW zgłosiły akces:

 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (wraz z Biblioteką Instytutu Filologii Klasycznej, Biblioteką Wydziału Fizyki, Biblioteką Wydziału Neofilologii, Biblioteką im. Jana Baudouina de Courtenay Wydziału Polonistyki, Biblioteką Wydziału Chemii, Biblioteką Instytutu Historii Sztuki oraz Biblioteką Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych),
 • oraz Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prosimy zwrócić uwagę, że możliwość wypożyczania zbiorów nie obejmuje bibliotek wydziałowych poszczególnych jednostek (z wyjątkiem wyżej wymienionych bibliotek specjalistycznych UW).

Z BiblioWawa mogą korzystać:

 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus, MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Jak się zapisać do BiblioWawy?

 1. Należy osobiście zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki UKSW:
 • ul. Dewajtis 5 (Nowy Gmach, hol biblioteczny − parter);
   
 • ul. K. Wóycickiego 1/3 (budynek 23, pokój 110 − I piętro);
   
 • ul. K. Wóycickiego (budynek 17, pokój 1708a) − Wypożyczalnia Biblioteki Nauk Prawnych.
 1. Podpisać Oświadczenie Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), które uprawnia do posiadania konta w Systemie.
   
 2. Udać się do biblioteki partnerskiej SWW i założyć indywidualne konto biblioteczne.

Kartą biblioteczną SWW jest legitymacja studencka, doktorancka, Warszawska Karta Miejska lub inna karta chipowa.

Ważne informacje:

 • Rejestracja w systemie jest bezpłatna, jednak użytkownik może ponieść koszt aktywacji konta bibliotecznego, jeśli to wynika z regulaminu danej biblioteki uczestniczącej. Aktualnie jedynie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pobierana jest opłata aktywacyjna  w wysokości 20 zł (płatność wyłącznie kartą).
 • Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane i prolongowane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.
 • Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.
 • Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akad. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.
 • Zapisy i prolongaty konta w aplikacji SWW dokonane do 31 października w danym roku akademickim, przedłużają ważność konta SWW do 31 października następnego roku akademickiego. Zapisy i prolongowanie BiblioWawy jest możliwe z aktualną legitymacją (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartą Miejską (pracownicy).
 • Przedłużenie ważności konta w aplikacji SWW na kolejny rok akademicki następuje na złożony osobiście wniosek Czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są weryfikowane przez pracownika Biblioteki. W tym celu należy udać się osobiście do jednej z trzech wypożyczalni Biblioteki UKSW: Kampus Dewajtis (Nowy Gmach, hol biblioteczny  parter); Kampus Wóycickiego (budynek 23, pokój 110  I piętro) LUB budynek 17, pokój 1708a – Wypożyczalnia Biblioteki Nauk Prawnych. Należy mieć przy sobie aktualną legitymację (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartę Miejską (pracownicy).
 • Rozliczenie (obiegówka) nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy skontaktować się z Biblioteką UKSW.

Limity wypożyczeń w bibliotekach SWW (stan na 15 września 2023 r.)

BibliotekaLiczba egz. do wypożyczeniaDługość wypożyczenia
Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej330 dni lub zgodnie z datą ważności konta. Istnieje możliwość prolongaty zgodnie z regulaminem Biblioteki APS.
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego530 dni. Istnieje możliwość prolongaty na podstawie statusu egzemplarza i ważności konta.
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej3Termin zwrotu określany jest na podstawie statusu egzemplarza i ważności konta. Istnieje możliwość prolongaty zgodnie z regulaminem BG PW.
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego330 dni z możliwością jednorazowej prolongaty, jeśli nie zostały zamówione przez innego użytkownika.
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej330 dni z możliwością prolongaty, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, w tym:3 wol. oraz 1 czytnik Kindle30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej, Biblioteka Wydziału Fizyki, Biblioteka Wydziału Neofilologii, Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay Wydziału Polonistyki330 dni z możliwością pięciokrotnej prolongaty, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Wydziału Chemii530 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Instytutu Historii Sztuki330 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych330 dni, z możliwością dwukrotnej prolongaty po 10 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika

Więcej informacji:

Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:

Regulaminy udostępniania zbiorów bibliotek uczestniczących w projekcie.