Przejdź do treści

System Wypożyczeń Warszawskich

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KONTA –> W celu przedłużenia ważności konta w BiblioWawa na kolejny r. akad. należy udać się osobiście do jednej z trzech wypożyczalni Biblioteki UKSW: Kampus Dewajtis (Nowy Gmach, hol biblioteczny − parter); Kampus Wóycickiego (budynek 23, pokój 110 − I piętro) LUB budynek 17, pokój 1708a − Wypożyczalnia Biblioteki Nauk Prawnych. Należy mieć przy sobie aktualną legitymację (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartę Miejską (pracownicy).


OBIEGÓWKI UKSW –> Przypominamy o obowiązku rozliczenia się ze wszystkimi bibliotekami Systemu Wypożyczeń Warszawskich przed próbą dokonywania rozliczenia w Bibliotece UKSW. 


System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) − jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, mają możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych.

Aktualnie do SWW zgłosiły akces:

 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (wraz z Biblioteką Instytutu Anglistyki, Biblioteką Instytutu Filologii Klasycznej, Biblioteką Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki, Biblioteką Wydziału Fizyki, Biblioteką im. Jana Baudouina de Courtenay − Wydziału Polonistyki UW, Biblioteką Wydziału Chemii, Biblioteką Instytutu Historii Sztuki),
 • oraz Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prosimy zwrócić uwagę, że możliwość wypożyczania zbiorów nie obejmuje bibliotek wydziałowych poszczególnych jednostek (z wyjątkiem wyżej wymienionych bibliotek specjalistycznych UW).

Z BiblioWawa mogą korzystać:

 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus, MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Jak się zapisać do BiblioWawy?

 1. Należy osobiście zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki UKSW:
 • ul. Dewajtis 5 (Nowy Gmach, hol biblioteczny − parter);
   
 • ul. K. Wóycickiego 1/3 (budynek 23, pokój 110 − I piętro);
   
 • ul. K. Wóycickiego (budynek 17, pokój 1708a) − Wypożyczalnia Biblioteki Nauk Prawnych.
 1. Podpisać Oświadczenie Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), które uprawnia do posiadania konta w Systemie.
   
 2. Udać się do biblioteki partnerskiej SWW i założyć indywidualne konto biblioteczne.

Kartą biblioteczną SWW jest legitymacja studencka, doktorancka, Warszawska Karta Miejska lub inna karta chipowa.

Ważne informacje:

 • Rejestracja w systemie jest bezpłatna, jednak użytkownik może ponieść koszt aktywacji konta bibliotecznego, jeśli to wynika z regulaminu danej biblioteki uczestniczącej. Aktualnie jedynie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pobierana jest opłata aktywacyjna  w wysokości 20 zł (płatność wyłącznie kartą).
 • Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane i prolongowane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.
 • Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.
 • Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akad. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.

Zapisy i prolongowanie konta w aplikacji SWW, dokonane w dniach 5–31 października 2022 r., przedłużają ważność konta SWW do 31 października następnego roku akademickiego. Zapisy i prolongowanie BiblioWawy jest możliwe z aktualną legitymacją (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartą Miejską (pracownicy).

 • Przedłużenie ważności konta w aplikacji SWW na kolejny rok akademicki następuje na złożony osobiście wniosek Czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są weryfikowane przez pracownika Biblioteki. W tym celu należy udać się osobiście do jednej z trzech wypożyczalni Biblioteki UKSW: Kampus Dewajtis (Nowy Gmach, hol biblioteczny  parter); Kampus Wóycickiego (budynek 23, pokój 110  I piętro) LUB budynek 17, pokój 1708a – Wypożyczalnia Biblioteki Nauk Prawnych. Należy mieć przy sobie aktualną legitymację (studenci i doktoranci) lub Warszawską Kartę Miejską (pracownicy).
 • Rozliczenie (obiegówka) nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy skontaktować się z Biblioteką UKSW.

Limity wypożyczeń w bibliotekach SWW (stan na 6.10.2022 r.)

BibliotekaLiczba egz. do wypożyczeniaDługość wypożyczenia
Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej330 dni lub zgodnie z datą ważności konta. Istnieje możliwość prolongaty zgodnie z regulaminem Biblioteki APS.
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego530 dni. Istnieje możliwość prolongaty na podstawie statusu egzemplarza i ważności konta.
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej3Termin zwrotu określany jest na podstawie statusu egzemplarza i ważności konta. Istnieje możliwość prolongaty zgodnie z regulaminem BG PW.
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego330 dni z możliwością jednorazowej prolongaty, jeśli nie zostały zamówione przez innego użytkownika.
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej330 dni z możliwością prolongaty, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, w tym:3 wol. oraz 1 czytnik Kindle30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Instytutu Anglistyki,Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej,Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki,Biblioteka Wydziału Fizyki,Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay − Wydział Polonistyki UW330 dni z możliwością pięciokrotnej prolongaty, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Biblioteka Wydziału Chemii530 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.
Bibliotece Instytutu Historii Sztuki330 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty po 30 dni, jeśli egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.

Więcej informacji:

Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:

Regulaminy udostępniania zbiorów bibliotek uczestniczących w projekcie.