Przejdź do treści

Program publikowania otwartego Springer 2022-2024 

Ostatnia aktualizacja 25.11.2022: zostało wykorzystane 644 artykułów z puli 1311 artykułów na 2022 r. Pula ta została uruchomiona po potwierdzeniu finansowania w lipcu 2022 r. i przechodzi na kolejny rok. Afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.


Na czym polega program?

Program publikowania otwartego Springer umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w 1983 czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (licencja CC BY).

Koszty publikacji artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM UW i finansowanej ze środków MNiSW. W 2021 r. przewidziano finansowanie w ramach programu do 2163 artykułów i został zamknięty 14 lutego 2022 r. wraz z wyczerpaniem dostępnej puli. Program w 2022 r. obejmuje zmniejszoną w stosunku do roku ubiegłego pulę 1311 artykułów.

W 2022 r. program obejmuje 1937 czasopism hybrydowych, w tym 1917 czasopisma z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism ADIS.

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation (nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters).

Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni, czyli osoby kontaktujące się z Wydawnictwem Springer, które są afiliowane przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub przy innych polskich instytucjach, zarejestrowanych w licencji krajowej Springer.

Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.

Jak skorzystać z programu?

 1. Wybierz z listy czasopism objętych programem Springer Open Choice tytuł czasopisma, w którym chcesz opublikować swój utwór.
 2. Wyślij do redakcji danego czasopisma gotowy artykuł.
 3. W przypadku, gdy Twój artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów i zostanie zaakceptowany “do druku”, otrzymasz z wydawnictwa mail z linkiem służącym do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3). 
 4. Otrzymasz drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu musisz wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem.
  Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej.
  Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer.
 5. Kliknij w „Yes, submit for approval” – informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratoraUKSW w celu weryfikcaji afiliacji.
  O wyniku weryfikacji zostaniesz powiadomiony e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

UWAGA! Opisana powyżej procedura nie dotyczy czasopism z kolumny „J”, które zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji..

Kontakt na UKSW

Jakub Kowalski
Lokalny administrator

tel.: 22 561 88 21
email: j.kowalski@uksw.edu.pl

Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki