Przejdź do treści

W myśl Statutu UKSW jednym z głównych zadań Biblioteki jest upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury przez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych niezbędnych do realizacji procesów dydaktycznych i obsługi badań naukowych.

Zachodzące zmiany w szkolnictwie wyższym muszą być uwzględniane w działalności systemu biblioteczno-informacyjnego na naszym Uniwersytecie. Konieczne są zatem zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki, kompetencjach personelu i metodach edukacji oraz obsługi jej użytkowników.

Celem naszej Uczelni jest wzmocnienie swojej pozycji w kraju i za granicą poprzez bogatą ofertę kierunków studiów opartych także na rezultatach badań naszych pracowników naukowych. Kluczowym zadaniem Biblioteki UKSW będzie wspieranie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w upowszechnianiu tych badań, przygotowaniu zaplecza dla badań naukowych i dydaktyki poprzez udostępnianie najnowszej literatury oraz podnoszeniem umiejętności i kompetencji bibliotekarzy.

Do pobrania: