Przejdź do treści

Rada Biblioteczna

to organ doradczy Rektora Uczelni w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego. Ocenia kierunki rozwoju i strategie działania Biblioteki. Rada wydaje także opinie na temat projektów określających zasady działania i wewnętrznej organizacji systemu biblioteczno-informacyjnego.

Skład Rady Bibliotecznej UKSW na lata 2021-2024:

 1. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. uczelni – Wydział Nauk Humanistycznych, Przewodnicząca Rady Bibliotecznej;
 2. mgr Tomasz Winiarski – Dyrektor Biblioteki UKSW;
 3. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Wydział Teologiczny;
 4. dr hab. n. med. Emilia Grosicka-Maciąg, prof. uczelni – Wydział Medyczny. Collegium Medicum;
 5. dr Dominik Gołuch – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej;
 6. ks. dr Łukasz Borowski – Wydział Studiów nad Rodziną;
 7. prof. dr hab. Wiesław Macek – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych;
 8. dr Katarzyna Majchrzak – Wydział Prawa Kanonicznego;
 9. prof. dr hab. Jolanta Marszalska – Wydział Nauk Historycznych;
 10. dr hab. Marta Osuchowska – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr Michał Paluch – Wydział Nauk Pedagogicznych;
 12. dr inż. Damian Panasiuk – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku;
 13. ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki – Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
 14. mgr Joanna Jackowska – pracownik Biblioteki UKSW
 15. mgr Renata Piros – pracownik Biblioteki UKSW;
 16. mgr Agnieszka Uziębło – pracownik Biblioteki UKSW;
 17. Maciej Kiliszek – przedstawiciel doktorantów;
 18. Norbert Łętowski – przedstawiciel studentów.