Przejdź do treści

Dostęp testowy do platformy cyfrowej McGraw-Hill Medical

Do 23 czerwca zapraszamy do bezpłatnego korzystania z medycznych baz wiedzy wydawnictwa McGraw Hill.

Platforma McGraw-Hill Medical stanowi rodzinę medycznych baz wiedzy i narzędzi zaprojektowanych w celu realizacji kompleksowego procesu nauczania po stronie wykładowców jak i studentów. Zapewnia także wsparcie studentom, stażystom, asystentom czy pielęgniarkom w ich codziennych czynnościach klinicznych.

Poszczególne moduły umożliwiają dostęp do e-booków, studiów przypadków z wytycznymi, filmów instruktażowych w zakresie diagnostyki i procedur medycznych, bazy zdjęć, diagramów, rysunków i animacji, testów i badań diagnostycznych, wytycznych w zakresie badań przesiewowych i medycyny prewencyjnej, międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines), zintegrowanej bazy danych leków, a także programów nauczania, obejmujących materiały do nauki i pytania przeglądowe.


Zawartość jest aktualizowana na bieżąco przez redakcyjne komitety naukowe.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką ulotką, omawiającą każdą z baz.

lista baz McGraw-Hill Medical

Aby skorzystać z dostępu testowego z terenu kampusów UKSW:

Należy wejść na stronę https://mhmedical.com/umbrella-index.aspx

Aby skorzystać z dostępu testowego spoza sieci UKSW należy:

1. Zgłosić się po dane dostępowe, wysyłając maila na adres: informatorium@uksw.edu.pl, podając imię, nazwisko i nr albumu (indeksu).

2. Po otrzymaniu danych logowania wejść na stronę https://mhmedical.com/umbrella-index.aspx

3. W prawym górnym rogu kliknąć na „SignIn” i w wyświetlonym okienku wprowadzić dane logowania.

27 maja 2022