Przejdź do treści

Sporządzanie analiz bibliometrycznych jest skierowane do pracowników, doktorantów i studentów UKSW. Usługa jest nieodpłatna.

Cel analizy

 • wnioski konkursowe i raporty roczne oraz końcowe do Narodowego Centrum Nauki (m.in. OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, SONATA) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rada Doskonałości Naukowej (uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora), 
 • Władze Uczelni (wnioski o nagrody, awanse, stypendia).

Zakres

 • obliczanie indeksu Hirscha (index-H),
 • wyliczanie liczby cytowań i cytowań (bez autocytowań) całegodorobku naukowego danego autora lub wybranych publikacji,
 • wskazywanie Impact Factor (w tym pięcioletniego lub sumarycznego) poszczególnych tytułów czasopism (wg Journal Citation Reports);
 • wskazanie czy dana publikacja znajduje się w otwartym dostępie oraz pomoc w rozróżnieniu pomiędzy zielonym a złotym dostępem,
 • określanie całkowitej wartości punktowej artykułów naukowych zgodnie z wykazami ministerialnymi,
 • sporządzanie rankingu czasopism punktowanych dla poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych (podział zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Analiza bibliometryczna może być przeprowadzona na podstawie następujących baz: Web of Science Core Collection, Scopus, Publish or Perish (dane z Google Scholar) oraz BazEkon.

Zasady

 • raporty bibliometryczne sporządzane są wyłącznie na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji w wersji elektronicznejW celu wyliczenia indeksu Hirscha i łącznej liczby cytowań niezbędne jest dostarczenie pełnej bibliografii;
 • czas oczekiwania na wykonanie usługi uzależniony jest od zakresu udzielanej pomocy, lecz jest nie krótszy niż 3 dni robocze;
 • zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz zgłoszeniowy

Pola oznaczone symbolem gwiazdki * wymagają uzupełnienia.

  (Limit wielkości załączanego pliku: 10 MB. Dopuszczalne formaty plików: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, xls, xlsx)

  Kontakt

  Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy
  Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 309

  e-mail: informatorium@uksw.edu.pl

  Agnieszka Uziębło

  tel. 22 561 89 87

  dr Maciej Matraś

  tel. 22 561 89 82