Przejdź do treści
Jakub Maszkiewicz
Kampus Wóycickiego
Biblioteka Nauk Prawnych
bud. 17, p. 1707

tel.: +(48) 22 561 88 67 / (+48) 22 569 97 29
e-mail: miedzybibl@uksw.edu.pl

JAKUB JAROSZEWSKI
Kampus Wóycickiego
Biblioteka Nauk Prawnych
bud. 17, p. 1707

tel.: +(48) 22 561 88 67 / (+48) 22 569 97 29
e-mail: miedzybibl@uksw.edu.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek – piąteksobota
8.00 – 16.00nieczynne

W Wypożyczalni można zamawiać materiały, które nie są dostępne w zasobach Biblioteki UKSW, ani w żadnej z bibliotek warszawskich. Zostaną one sprowadzone bezpłatnie z innych bibliotek krajowych lub odpłatnie z bibliotek zagranicznych. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej. Istnieje również możliwość zamówienia odpłatnie skanów lub kserokopii wybranych materiałów.

Do bibliotek szkół wyższych, które nie przystąpiły do BiblioWawy i bibliotek PAN w Warszawie wydawane są rewersy międzybiblioteczne.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych oraz wysyłki kopii artykułów z posiadanych czasopism.

2. Wykonywanie kserokopii i skanów jest odpłatne (patrz cennik)

3. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni.

4. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • starodruki, zbiory specjalne i archiwalia,
 • druki wydane przed 1950 r.,
 • czasopisma i gazety,
 • zbiory specjalne i prace magisterskie i doktorskie,
 • dzieła w złym stanie zachowania.

5. Zamówienia dla bibliotek krajowych i zagranicznych realizowane są po złożeniu zamówienia przez formularz. Na każdą zamawianą pozycję należy wypełnić oddzielny formularz.

Informacje dla Czytelników UKSW o zasadach korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej krajowej i zagranicznej:

1. Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

 • pracownicy,
 • doktoranci i studenci UKSW posiadający konto biblioteczne w wypożyczalni.

2. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są:

 • druki zwarte,
 • artykuły z czasopism (ksero lub skan – oddawane na własność),
 • mikrofilmy.

3. Zamówienie należy złożyć na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji:

 • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
 • artykuł: tytuł czasopisma, tom, rocznik, autor artykułu, strony, na których znajduje się artykuł,

oraz podstawowe informacje umożliwiające kontakt z Czytelnikiem.

Na każdą zamawianą pozycję należy wypełnić oddzielny formularz.

4. Zamówienie mogą składać:

 • użytkownicy UKSW – za pomocą formularza lub bezpośrednio w Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
 • biblioteki z innych miast – listownie lub mailem.

5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 •    wypożyczenia krajowe (jeśli zbiorów nie ma w warszawskich bibliotekach),
 •    wypożyczenia zagraniczne (jeśli zbiorów nie ma w krajowych bibliotekach).

6. Czas realizacji zamówień wynosi:

 • 1-3tygodni – sprowadzenie materiałów z biblioteki krajowej
 • 1-3 miesięcy – sprowadzenie materiałów z biblioteki zagranicznej

7. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca.

8. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej.

9. Wypożyczenie książek z bibliotek krajowych jest bezpłatne.

10. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych tj. kserokopii, skanów pokrywa zamawiający.

11. Koszt sprowadzenia materiałów bibliotecznych według cennika lub wystawionego rachunku.

Informacje dla studentów i pracowników UKSW:

 1. Rewersy międzybiblioteczne wydawane są wyłącznie osobom regularnie rozliczającym się.
 2. Jednorazowo można otrzymać 3 rewersy.
 3. Termin rozliczenia się z wypożyczalnią międzybiblioteczną to 30 dni.
 4. Zamówienia do bibliotek warszawskich realizowane są w Wypożyczalni Miejscowej.

Do pobrania