Przejdź do treści

I Dni Książki Dawnej (25–28 lutego 2013 r.) odbyły się z inicjatywy p. dr Joanny Pietrzak-Thébault i studentów I roku kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. 26 i 27 lutego problematykę dawnej książki przybliżyły wykłady: prof. Erminii Ardissino z Università di Torino Images, Nature and Ethics połączony z prezentacją książki Visibile teologia. Il libro sacro figurato in Italia tra Cinquecento e Seicento (Teologia na widoku. Ilustrowane książki we Włoszech na przełomie XV i XVI wieku), Roma 2012; prof. Bożeny Mazurkowej z Uniwersytetu Śląskiego Literacka rama wydawnicza w drukach oświeceniowych oraz mgr Izabeli Wiencek z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego O staropolskich zaklęciach przeciw złodziejom książek.

II Dni Książki Dawnej (14–28 maja 2014 r.) zainaugurowano w ramach XI Tygodnia Bibliotek, wpisującego się w przypadający w 2014 r. jubileusz „650 lat w służbie książki”. Do ich organizacji włączyła się czynnie Biblioteka Główna UKSW. Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie naukowe z udziałem studentów UKSW pt. Biblia czytana od pokoleń, w czasie którego odczytano fragmenty Księgi Rodzaju z wybranych polskich przekładów biblijnych od XV-wiecznych do współczesnych. Niemałym wydarzeniem tych dni była konferencja naukowa Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowychPokłosie tej konferencji stanowiła wydana w 2015 r. publikacja o identycznym tytule.

W czasie trwania kolejnych III Dni Książki Dawnej (10-18 kwietnia 2015 r.) zaprezentowano aż dwie wystawy. Oprócz tradycyjnej, prezentującej stare druki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW, niemałym zainteresowaniem cieszyła się towarzysząca jej wystawa opraw historyzujących i artystycznych – „Inspiracje” przygotowana przez pracownie introligatorskie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto w ramach III Dni Książki Dawnej miała również miejsce konferencja Konserwacja kolekcji zabytkowych – historia, wyzwania, ograniczenia.

IV Dni Książki Dawnej (11-16 kwietnia 2016 r.) koncentrowały się wokół wystawy Biblioteka Sarmacka. Towarzyszyły jej trzy wykłady: 11 kwietnia dra hab. Mariusza Kazańczuka Anatomia herbarza, 14 kwietnia dr hab. Joanny Partyki „Skład abo Skarbiec” Jakuba Kazimierza Haura na tle kultury ciekawości oraz 18 kwietnia prof. UKSW dra hab. Krzysztofa Koehlera Sarmacja i jej krytycy. Z dziejów pewnej idei.

V Dni Książki Dawnej (21-27 kwietnia 2017 r.) przebiegły pod hasłem Sacrum, Dziedzictwo, Towar. Dawna książka i jej funkcjonowanie w świadomości społecznej i na rynku antykwarycznym. Celem wystawy było ukazanie drogi dawnej książki i stosunku do niej jej kolejnych właścicieli. Jednocześnie poprzez odpowiedni dobór eksponatów starano się zwrócić uwagę na dwojaki charakter dawnej książki: historyczno-kulturowy, a jednocześnie czysto materialny, jako przedmiotu obrotu handlowego. Wystawie towarzyszyło sympozjum opatrzone tym samym tytułem, w czasie którego  mieliśmy okazję zapoznać się z rezultatami najnowszych badań pracowników Biblioteki Głównej UKSW, jak i gości z innych polskich uczelni.

VI Dni Książki Dawnej (16-20 kwietnia 2018 r.) – „E librariis monasterium (Z klasztornych bibliotek)” miały skłonić uczestników do refleksji nad zjawiskiem jakim była klasztorna biblioteka. Pochodzące z klasztorów różnych zakonów i zgromadzeń eksponaty stanowią świadectwo losów jakie spotkały owe librarie, kasowane i celowo rozpraszane, a nawet niszczone przez zaborców. Istotnym dopełnieniem wystawy był ogólnopolski naukowy panel dyskusyjny opatrzony tym samym tytułem oraz towarzysząca mu promocja książki „Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja” / pod red. Joanny Pietrzak-Thebault i Łukasza Cybulskiego. – Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2017.

oprac. dr Paweł Skalski

Data: (25–28 lutego 2013 r.)

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach.

I Dni Książki Dawnej odbyły się z inicjatywy dr Joanny Pietrzak-Thébault i studentów I roku kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Wykłady 26 i 27 lutego 2013 r.:

 • Prof. Erminii Ardissino (Università di Torino) – Images, Nature and Ethics. Wykład połączony z prezentacją książki Visibile teologia. Il libro sacro figurato in Italia tra Cinquecento e Seicento (Teologia na widoku. Ilustrowane książki we Włoszech na przełomie XV i XVI wieku), Roma 2012;
 • Prof. Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski) – Literacka rama wydawnicza w drukach oświeceniowych;
 • Mgr Izabela Wiencek (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) – O staropolskich zaklęciach przeciw złodziejom książek.

Pierwsze Dni Książki Dawnej - plakat

Data: 14 – 28 maja 2014 r.

Miejsce: Kampus Dewajtis, Nowy Gmach

Wydarzenia 14 maja:

 • godz. 16.30 uroczyste otwarcie wystawy „Biblia ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW” (hol przy Auli św. Jana Pawła II),
 • godz. 17.00 spotkanie „Biblia czytana od pokoleń : lektura fragmentów Księgi Rodzaju w wybranych polskich translacjach, od średniowiecza po współczesność” (s. 116, poziom -2).

Organizatorzy: Biblioteka Główna, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią UKSW (WNH) i Zakład Literatury Biblijnej Katedra Kultury XX w. (WNH).

Drugie Dni Książki Dawnej - plakat

Plakat.jpg | Broszura.pdf

Data: 10 – 18 kwietnia 2015 r.

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach (holu przy Auli Jana Pawła II)

Wystawa starodruków ze zbiorów UKSW zorganizowana przez Bibliotekę główną UKSW oraz Koło Staropolskie, studentów kulturoznawstwa i filologii polskiej pod kierownictwem dr Joanny Pietrzak-Thébault i mgr Łukasza Cybulskiego; towarzysząca jej wystawa opraw historyzujących i artystycznych. Inspiracje przygotowana przez pracownie introligatorskie ASP w Warszawie oraz UMK w Toruniu.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Konserwacja kolekcji zabytkowych – historia, wyzwania, ograniczenia”.

Organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Biblioteka Główna UKSW

Trzecie Dni Książki Dawnej - plakat

Program konferencji.pdf

IV Dni Książki Dawnej – „Biblioteka Sarmacka”, 11 – 16 kwietnia 2016 r., UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach.

Program:

 • 11 kwietnia godz. 11.15 – otwarcie wystawy „Biblioteka Sarmacka” (hol główny),
 • 11 kwietnia godz. 11.30 – dr hab. Mariusz Kazańczuk (IBL PAN), „Anatomia herbarza” (Czytelnia WNH),
 • 14 kwietnia godz. 13.15 – dr hab. Joanna Partyka (IBL PAN), >>Skład abo Skarbiec<<” Jakuba Kazimierza Haura na tle kultury ciekawości” (Czytelnia WNH),
 • 18 kwietnia godz. 11.30 – dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW (WNH UKSW), „Sarmacja i jej krytycy. Z dziejów pewnej idei”.

Organizatorzy: Biblioteka Główna, Katedrą Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią UKSW

Czwarte Dni Książki Dawnej - plakat

Plakat.jpg | Zaproszenie.jpg

„Sacrum, dziedzictwo, towar. Dawna książka i jej funkcjonowanie w świadomości społecznej i na rynku antykwarycznym”.

Data: 21 – 27 kwietnia 2017 r.

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach.

PROGRAM:

21 kwietnia 2017 r.

Inauguracja wystawy (hol przy Auli Jana Pawła II, Nowy Gmach, ul. Dewajtis 5) – godz. 14.30

Sympozjum (sala 223, poziom -1, łącznik):

 • 15.00-15.20 – dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Walory bibliofilskie – czyli co decyduje o wartości książki na rynku antykwarycznym”,
 • 15.30-15.50 – dr Maciej Matraś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Biblioteka Batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

Dyskusja

 • 17.00-17.20 – mgr Maja Bogajczyk (Uniwersytet Warszawski), „Praktycznie o aldynach”,
 • 17.30-17.50 – dr Paweł Skalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Stosunek do książki dawnej – na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki UKSW (wprowadzenie do wystawy)”.

Wystawa eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW odbyła się w dniach 21 – 27 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią Instytutu Filologii Polskiej UKSW oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Do pobraniaPlakat | Program – plakat | Zaproszenie | Broszura (awers)Broszura (rewers)

OPISY DO WYSTAWY

1. Suárez Francisco (1546-1617)

Dispvtationvm De Censvris In Commvni, Excommvnicatione Svspensione, & Interdicto, itemque de Irregularitate, Tomvs Qvintvs, Additvs Ad Tertiam Partem D. Thomae; Authore P. D. Francisco Svarez […]

Mogvntiae : Ex Officina Typographica Balthasari Lippij : Sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni, 1606. 2º

Oprawa z epoki – XVII w.: deski, brązowa skóra, ślepo tłoczona, na okł. g.  plakieta ze sceną ukrzyżowania oraz skr. nazw. aut., tyt. dzieła i ozn. tomu.

Bez sygn.

Dzieło hiszpańskiego jezuity, jednego najwybitniejszych teologów i filozofów przełomu XVI i XVII wieku. Stanowi t. 5 Commentariorum ac disputationum, in tertiam partem divi Thomae… Najstarszy zachowany wpis proweniencyjny dotyczy zakupu  tego egzemplarza w 1607 r. dla seminarium duchownego w Kaliszu za 5 florenów czyli 5 złp. Kolejny informuje o przynależności do seminarium w Warszawie.

2. Luis de Granada (1504-1588)

Guida ouero Scorta de’ peccatori del reuerendo padre f. Luigi di Granata […] Nuouamente reuista, e corretta aggiuntoui il trattato della confessione, e communione del medesimo autore.

In Torino : a spese di Giuseppe Vernoni, all’insegna del Giesu, 1676.  4º

Oprawa z epoki – XVII w.: papierowa, księgarska – „tymczasowa”, stan przed rzeczywistą oprawą introligatorską.

Sygn. 101633

Dzieło hiszpańskiego dominikanina. Popularny przede wszystkim w okresie potrydenckim przewodnik życia dla chrześcijan – grzeszników dążących od nawrócenia ku doskonałości. Po Europie krążył od 1564 roku przede wszystkim we włoskim tłumaczeniu autorstwa Timotea da Bagno, także pod innym, zbliżonym tytułem. W XVI wieku wydawany regularnie kilkanaście razy, sto lat później stracił urok nowości, lecz pozostawał najwyraźniej w użyciu. Egzemplarz raczej rzadko używany, o czym świadczy obecność wielu nierozciętych kart. Pierwotna proweniencja została usunięta poprzez obcięcie dolnej partii karty tytułowej.

3. Kiedrzyński Anastazy (ca 1675-1756)

Mensa Nazaraea Abunde Specialibus Indesinentium Miraculorum & Gratiarum Dapibus, Illiciisque Referta […] Seu Historia Imaginis Divae Claromontanae A S. Luca Evangelista Depictae Proposita ; Ab A.R.P. Anastasio Kiedrzpynski […].

[Częstochowa] : Typis Claromontanis, [1763]. 4º

Oprawa nowa.

Sygn. 102623

Opracowany przez paulina Anastazego Kiedrzyńskiego wyciąg z bardzo popularnego dzieła jednego z najwybitniejszych teologów i mariologów paulińskich Ambrożego Nieszporkowicza, ukazujący historię obrazu jasnogórskiego. Egzemplarz złożony z oryginalnych składek podczas remanentu Drukarni Jasnogórskiej. Przekazany w 1922 r. jako dar klasztoru jasnogórskiego na rzecz Seminarium Historii Kościoła w Polsce UJ, za pośrednictwem ks. profesora Jana Nepomucena Fijałka (1864-1936).

4. Koralewicz Aleksy (ca 1656-1722)

Additament do Kronik Braci Mnieyszych S. Franciszka albo Genealogia Reformy do krolestwa Polskiego za konsensem Stolice Apostolskiey wprowadzoney, y Erekcya dwuch Prowincyi Mało y Wielkopolskiey, utwierdzoney ; wywiedziona przez X. Alexego Koralewicza Zakonu O. S. Franciszka Reformata […].

W Warszawie : w Drukarni J.K.M. WW: OO: Scholarum Piarum, 1722. 2º

Oprawa z epoki – XVIII w.: półskórek.

Egzemplarz zdefektowany: brak karty tytułowej i następnych.

Sygn. 101576

Dzieło stanowiące uzupełnienie do pracy Marcosa da Lisboa (1511-1591) Kroniki trzech zakonów. Omawia historię powstania franciszkanów reformatów oraz ich początki w PolsceEgzemplarz na skutek dużego zainteresowania zaczytany i zdefektowany. Odrestaurowany w 1790 r. staraniem gwardiana klasztoru reformatów w Koninie o. Leontego Schlegla.

5. Venero de Leyva, Hieronymus (15..-1628)

Examen Episcoporvm, Et Eorum, Qui Approbandi Sunt Ad administranda Sacramenta […] : Omnes Decisiones Juris Canonici Et Materias Sacramentorum […] Continens ; Auctore […] D. Hieronymo Venero Leyva […].

Posnaniae : Typis Collegij Lubransciani Academiae Posnaniensis, 1735. 2º

Oprawa z epoki – 1784 r.: półskórek.

Sygn. 101594

Poznańska edycja dzieła z zakresu prawa kanonicznego autorstwa arcybiskupa Monreale Jerónimo Venero Leyvy. Egzemplarz był własnością wieluńskiego konwentu reformatów. Oprawiony ponownie w 1784 r. za gwardianatu Łukasza Onufrego Mystkowskiego (1744-1818), późniejszego prowincjała zakonu.

6. Paulus Heinrich Eberhard Gottlob (1761–1851)

Compendium Grammaticae Arabicae ad indolem lingvarum orientalivm ad vsvs rvdimentorvm conformtvm […] chrestomatiae arabicae a se editae ; ivngendvm elaboravit Henr. Eberh. Gottlob Pavlvs.

Ienae: apvd Christ. Henr. Cvnonis haeredes, 1790. 8º

Oprawa z epoki – XVII/XIX w.: tektura, papier.

Sygn. 104155

Dzieło niemieckiego teologa, profesora teologii i języków orientalnych na uniwersytecie w Jenie, a następnie w Würzburgu Heinricha Paulusa. Egzemplarz interfoliowany. Na dodatkowych kartach wprawki w języku arabskim oraz rzadziej uwagi w celu lepszego zrozumienia arabskiej gramatyki.

7. Hutter Leonhard (1563–1616)

Compendium Locorum Theologicorum Ex Scripturis Sacris, & Libro Concordiae collectum ; Opera & Studio Leonhardi Hutteri […] Scholiis necessariis atque utilibus a Salomone Glassio […] In Usum tum gymnasii, tum reliquarum Scholarum trivialium, istius Civitatis auctius limatiusque recusum.

Erfurti : sumptibus Christiani Weinmanni, 1702. 8º

Oprawa z epoki – XVIII w.: tektura, pergamin.

Sygn. 104047

Dzieło luterańskiego teologa i biblisty Leonharda Huttera, w opracowaniu luteranina Salomona Glassa (1593-1656). Egzemplarz interfoliowany, zawierający liczne glossy – komentarze i uwagi do treści utworu. Znaczna liczba dołączonych kart zwiększyła objętość egzemplarza ponad dwukrotnie.

8. Zabuesnig Johann Christoph von (1747-1827)

Historyczno-Krytyczne Wiadomosci O Zyciu I Pismach Trzydziestu I Trzech Filozofow Naszego Wieku. Cz. 2 ; Opisane i tłumaczone z Niemieckiego Przez J.P. Akademika Krakowskiego. 

W Krakowie : [w Drukarni Uprzywileiowaney I Kosztem Ignacego Gröbla, 1784]. 8º

Oprawa z epoki – XVIII/XIX w.: tektura, papier marmoryzowany, grzbiet obciągnięty skórą.

Egzemplarz zdefektowany, brak początku do s. 22 włącznie.

9. Kromer Marcin  (1512-1589)

Marcina Kromera Biskvpa Warmienskiego O Sprawach, Dzieiach, Y Wszytkich Inszych Potocznosciach Koronnych Polskich Ksiąg XXX ; przez Marcina Błazowskiego z Blazowa, Wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektoremi poniekąd vtwierdzone, y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane […].

W Krakowie : W Drukarni Mikołaia Loba […], 1611. 2º

Oprawa – XVIII w.: tektura, papier marmoryzowany, grzbiet obciągnięty skórą

Egzemplarz zdefektowany, brak ostatnich dwóch kart przedmowy.

Sygn. 101514

Przekład Marcina Błażewskiego vel. Błażowskiego (zm. ca 1628) poczytnego i wielokrotnie wydawanego dzieła historyka i polemisty, biskupa warmińskiego Marcina Kromera De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX.

Zachowane proweniencje: najstarsza – konwentu klarysek gnieźnieńskich; następna z 1830 r. czeskiego księdza Tomáŝa Josefa Povondry (1786-1832), rektora uniwersytetu w Ołomuńcu (Dris Póvondra Moravi XVI Cal. Sept. MDCCCXXX.); następna – ciekawa pieczęć Zygmunta Włodzimierza Tarło-Mazińskiego (1889-1967) polskiego inżyniera, nauczyciela i oficera, autora pierwszych prac popularnonaukowych z dziedziny radiotechniki w Polsce. Odciśnięta pieczęć świadczy o jego działalności w szeregach wolnomularzy i różokrzyżowców. Był szefem („generałem zakonu”) polskiej jurysdykcji Starożytnego i Mistycznego  Zakonu Różo-Krzyża (The Ancient Mystical Order Rosae Crucis) oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Wiedzy i Przyrody, będącego ekspozyturą AMORC.

W XIX w. oprócz odręcznego uzupełnienia braków w przedmowie dokonano próby aktualizacji egzemplarza poprzez dodanie pokolorowanej drukowanej Tablicy chronologicznej xiąząt i królów polskich doprowadzonej do r. 1826 – rządów Mikołaja I.

10. Kowalicki Franciszek (1668-1730)

Post Stary Polski Dziewięc Niedzielny […] Na siedm Niedzielny Zamieniony, Mowami Niedzielnemi y o Męce Panskiey Z Swoią Wielkonocą Wspomniony Do dalszey pamięci podany. Cz. 3 ; Od X. Franciszka Kowalickiego S.J. Roku Pańskiego 1718.

W Sandomierzu : w Drukarni Kolegium Soc. Iesu, [po 26 X 1718].  4º

Oprawa  – XIX w.: tektura, skóra ciemnobrązowa, na górnej i dolnej okł. plakieta z krzyżem umieszczonym w portalu.

Sygn. 102564

Trzecia część zbioru kazań autorstwa polskiego jezuity Franciszka Kowalickiego. Pierwotnie własność bliżej niezidentyfikowanego Jana Maliszewskiego, ucznia klasy 4-ej. Egzemplarz z ekslibrisem bibliotekarza i poety Lucjana Rydla (1870-1918), autorstwa Jana Bukowskiego (1873-1943) sporządzonym ok. 1903 r. Zakupiony przez Bibliotekę A.T.K. w 1959 r. w jednym z krakowskich antykwariatów.

11. Mickiewicz Adam (1798–1855)

Poezye Adama Mickiewicza : pięć tomów w iednym. – Nowa powiększona i przerobiona ed.

Warszawa : u S. H. Merzbacha ; Poznań : u J. J. Heine & Spółki,  1832. 12º

Oprawa z epoki – XIX w. : półskórek.

Sygn. 224467

Jedno z pierwszych wydań zbiorowych poezji Adama Mickiewicza. Egzemplarz z ekslibrisem herbowym Stanisława Porembalskiego, autorstwa Jana Hasso Agopsowicza (1915-1982) sporządzonym ok. 1954 r. Pod nim odręczna adnotacja świadcząca o wielopokoleniowej obecności książki w rodzinie począwszy od pradziadka Feliksa Goszcz Podolskiego, uczestnika Powstania Styczniowego, poprzez babkę Halinę Porembalską, ojca Tadeusza, aż do wspomnianego Stanisława Porembalskiego. W 1964 r. zakupiony na aukcji w Krakowie przez Czesława Zgorzelskiego.

12. Acta Litteraria Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae.

Varsaviae ; Lipsiae : Typis Mitzlerianis, 1755-1763. 8º

Kwartalnik ; 1755, trimestre 1-1756, trimestre 4

Oprawa z epoki – XVIII w.: półskórek.

Sygn. 102687

Polski kwartalnik kulturalny wydawany nieregularnie w języku łacińskim przez Lorenza Christopha Mitzlera de Kolof (1711-1778). Jedno z pierwszych czasopism polskiego oświecenia. Oprócz tematyki historyczno-prawnej zawierało szkice omawiające bieżącą literaturę. Egzemplarz stanowi wyśmienity przykład wojny proweniencyjnej. Na pieczęci poprzedniego właściciela odbita została pieczęć nowego – Zygmunta Włodzimierza Tarło-Mazińskiego (1889-1967). Również i ta pieczęć świadczy o jego wolnomularskiej działalności. W 1967 r. zakupiony w Antykwariacie Naukowym w Warszawie przez Bibliotekę ATK.

13. Mickiewicz Adam (1798–1855)

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1 ; przez Adama Mickiewicza.

Paryż : Wydanie Alexandra Jełowickiego,  1834. 12º

Oprawa z epoki – XIX w. : półskórek.

Sygn. 224374

Pierwodruk Pana Tadeusza. Egzemplarz z zachowanym ekslibrisem Konrada Górskiego (1895-1990), historyka i teoretyka literatury. W 1961 r., o czym świadczy żartobliwy zapis donacyjny, podarowany został Czesławowi Zgorzelskiemu (1908-1996) filologowi, historykowi literatury polskiej oświecenia i romantyzmu, edytorowi dzieł Mickiewicza.

14. Żebrowski Oskar (ca 1809-1883)

Polska : ogólny zarys przyczyn wzrostu i upadku dawnego państwa polskiego ; skreślił Oskar Żebrowski.

Paryż : Maulde i Rennou, 1847. 8º

Oprawa z epoki – XIX w.: tektura, wiśniowy welur?, na prz. okł. w zwierciadle, plakieta tłocz. złoto: wieniec laurowy z napisem w środku: Szkoła Narodowa Polska.

Sygn. 15650

Dzieło prekursora polskiej geopolityki Oskara Żebrowskiego. Egzemplarz pochodził pierwotnie ze zbiorów Szkoły Narodowej Polskiej na Batignolles, o czym świadczy charakterystyczna oprawa oraz pieczęcie proweniencyjne wewnątrz. Po przejęciu zbiorów batignolskich przez Bibliotekę Narodową przekazany przed 1939 r., jako jeden z dubletów, Bibliotece Seminarium Historii Kościoła polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

15. Joubert Pierre (17..-17..)

Histoire Des Révolutions De Pologne,  Depuis la mort d’Auguste III, jusqu’à l’année 1775. T. 1.

A Warsovie [i.e. Paris : s.n.],  1775.. 8º

Oprawa  z epoki – XVIII/XIX w.: półskórek

Sygn. 102643

Pierwszy tom jednego z dzieł historycznych opata Pierre’a Jouberta przedstawiające dzieje Polski po śmierci Augusta III Mocnego. Egzemplarz pierwotnie należący do Antoniego Hłuszniewicza (1793-1861) działacza Wielkiej Emigracji, lekarza Juliusza Słowackiego. Przekazany następnie do Biblioteki Szkoły Polskiej na Batignolles. Po przejęciu zbiorów batignolskich przez Bibliotekę Narodową przekazany przed wojną, jako jeden z dubletów, Bibliotece Seminarium Historii Kościoła polskiego UW.

16. Horneius Conrad (1590-1649)

Conradi Horneii Brvnsvicensis Dispvtationes ethicae X Depromptae ex Eth. Aristot. ad Nicomachum & habitatae in ill. acad. Ivlia, […]. – Denuo editae cum disp. praeliminari de philosophia in genere. Accessit eiusdem disputatio vna ex prima philosophia de natura boni & mali.

Helmaestadii : ex officina heredum Iac. Lvci, 1618. 8º

Oprawa – XVII, XVIII w.: tektura, biały pergamin, tłoczony ślepo: w zwierciadle lilia, w narożach wyobrażenia kwiatów.

Sygn. 104020

Komentarz do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa autorstwa  luterańskiego teologa, profesora logiki i etyki, a następnie teologii w Helmstedt. Egzemplarz pierwotnie znajdował się w zbiorach Królewskiej Biblioteki w Berlinie (tzw. Berlinki). W październiku bądź listopadzie 1945 r. został zakupiony w krakowskiej księgarni „Czytelnik” przez Bibliotekę Seminarium Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17. Daub Karl (1765-1836)

D. Carl Daub’s philosophische und theologische Vorlesungen. Bd. 5 ; hrsg. von Marheineke und Dittenberger. – 2 Abt.

Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1843. 8º

Oprawa z epoki – XIX w.: półskórek.

Sygn. 3031

Piąty  tom wykładów protestanckiego filozofa i teologa, prof. teologii na Uniwersytecie w Heidelbergu Karla Dauba, wydane przez Philippa Marheineke (1780-1846) i Wilhelma Dittenbergera (1840-1906). Egzemplarz pochodzi z Biblioteki hrabiów Yorck von Wartenburg w Oleśnicy Małej na Dolnym Śląsku. W 1948 r. w ramach przydziału książek poniemieckich przekazany został Bibliotece Seminarium Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18. Gerszon Icchac (XVI/XVII w.)

Sefer siftei kohen.

Venezia : Daniel Zaniti, 1604. 2º

Oprawa późnorenesansowa – pocz. XVII w.: deska, brązowa skóra, tłoczenia ślepe, zrekonstruowane klamry.

Sygn. 101646

Egzemplarz zdefektowany, brak końca od s. 336. Po konserwacji.

„Księga warg kapłana” – wydany w Wenecji komentarz do paraszy z Tory czyli perykop z Prawa. Zachowane liczne proweniencje żydowskich właścicieli m.in. S. L. Prywesa z Warszawy. Bogata oprawa świadczy o szczególnej trosce i dbałości o dzieła religijne w środowisku judaistycznym.

19. Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentv, Wedłvg łacinskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone ; z Dokładaniem Textv Zydowskiego y Greckiego y z wykładem Katholickim […] Przez D. Iakvba Wvyka […] wydane.

W Krakowie : w drvkarni Łazarzowey, 1599.   2º

Oprawa nowa – prawdopodobnie 1 poł. XX w.: deska, brązowa skóra, tłoczenia ślepe,

Egzemplarz zdefektowany, brak początku, karta tytułowa i pierwsza tekstu zasadniczego zastąpiona fotografią, brakujące strony uzupełnione pustymi kartami. Konserwowany w 1 poł. XX w.

Sygn. 101509

Przekład Wujka zastąpił Biblię Leopolity i stał się podstawowym polskim przekładem katolickim przez następnych 367 lat, aż do opracowania i wydania Biblii Tysiąclecia. W przekładzie Wujek oparł się na łacińskiej Wulgacie, posiłkując się jednak znanymi w XVI w. tekstami greckimi oraz hebrajskimi. Zachowując prostotę języka, udało się Wujkowi stworzyć własny pełen powagi, niemalże namaszczenia styl. Egzemplarz pierwotnie należał do Grzegorza Szafrańskiego, proboszcza w Bodzanowie w l. 1797-1829. Poddany konserwacji przez kolejnego właściciela – Seminarium Biblijne Starego Testamentu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

20. Łękawski Teofil (1834-1923)

Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa : monografia ; pióra Teofila Łękawskiego, z rycinami wg zdjęć fotograficznych Józefa Wiejowskiego.

Przemyśl : nakł. Komitetu Restauracyi Katedry, 1906. 8º

Oprawa z epoki – pocz. XX w.

Sygn. 1078

Dzieło prepozyta kapituły przemyskiej i rektora seminarium duchownego w Przmyślu ks. Teofila Łękawskiego. Egzemplarz z wpisem donacyjnym św. Józefa Sebastiana Pelczara dla wielokrotnego dziekana Wydziału Teologicznego i rektora UJ ks. Stanisława Spisa (1843-1920). Ksiądz Spis był współzałożycielem towarzystwa świeckiego Powściągliwość i Praca.

21. Michał Sopoćko (bł. ; 1888-1975)

Cel, podmiot i przedmiot wychowania duchowego według Mikołaja Łęczyckiego ; Michał Sopoćko. 

Wilno : Wydawnictwo Studjów Teologicznych, 1933. 8º

Oprawa broszurowa.

Sygn. 19039

Wydana w Wilnie 1933 r. praca habilitacyjna bł. Michała Sopoćki, absolwenta Wydziału Teologicznego UW, późniejszego docenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, propagatora kultu Miłosierdzia Bożego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Egzemplarz z dedykacją błogosławionego dla ówczesnego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego Józefa Bromskiego (1872-1937). Był on jednym z prekursorów badań nad Starożytnym Wschodem oraz wykładowcą języka akadyjskiego i sumeryjskiego na UW.

22. Franciszek Rosłaniec (bł. ; 1889-1942)

Sensus genuinus et plenus locutionis „Filius Hominis” a Christo Domino adhibitae ; auctore Francisco Roslaniec. 

Romae : Typis Polyglottis Vaticanis, 1920. 8º

Oprawa z epoki – półskórek.

Sygn. 17376

Dzieło bł. Franciszka Rosłańca (1889-1942), biblisty, profesora i dziekana Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, męczennika II wojny światowej. Był jednym z pionierów teologii biblijnej w Polsce. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau. Egzemplarz został przekazany do Biblioteki Wydziału Teologii Katolickiej UW dla Seminarium Realiów Biblijnych o czym informuje odręczny zapis donacyjny autora.

23. Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)

Spiewy historyczne z muzyką i rycinami ; przez Jul. Urs. Niemcewicza. – Ed. 3.

[Warszawa : s.n., 1819]. 8º

Oprawa – XIX w.: płótno.

Egzemplarz zdefektowany, brak karty tytułowej i początku do s. 35

Sygn. 922

Zbiór pieśni historyczno-patriotycznych autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza, przedstawiający wyidealizowaną wizję przeszłości Polski. Egzemplarz pierwotnie pochodzący z jednej z podlwowskich bibliotek Dzieduszyckich, zniszczonej i rozkradzionej przez wojska bolszewickie. We wrześniu 1920 r. znaleziony przez kapelana pułku artylerii polowej we Lwowie ks. Stanisława Meusa (1883-1968), późniejszego kapelana 2 pułku szwoleżerów i proboszcza w Żywcu. W 1921 r. podarowany Bibliotece Seminarium Historii Kościoła w Polsce. Egzemplarz po konserwacji w latach 20-tych XXw., polegającej m.in. na uzupełnieniu licznych naddarć – powstałych najprawdopodobniej wskutek pozyskiwania z kartek bibułek do papierosów.

(oprac. dr Paweł Skalski)

fragment awersu zaproszenia szóstych Dni Książki Dawnej

VI Dni Książki Dawnej na UKSW odbyły się pod hasłem „E librariis monasterium (Z klasztornych bibliotek)”. Program obejmował ogólnopolski naukowy panel dyskusyjny poświęcony problematyce badania dawnych księgozbiorów klasztornych oraz wystawę starodruków ze zbiorów Biblioteki Głównej. W oparciu o prezentowane eksponaty i przedstawione podczas panelu dyskusyjnego zagadnienia, staraliśmy się nakłonić uczestników do refleksji nad zjawiskiem, jakim była klasztorna biblioteka, która „niesie potomnym światło czerpane z działań naszych poprzedników i pobudza przykładami do właściwego postępowania”.

Cyt. C. Koźbiałowicz, „Wyjaśnienia do konstytucji paulińskich zwane >>Directorium Ordinis S. Pauli Primi Eremitae<< z roku 1736”, z łac. tł. P. Kosiak, „Studia Claromontana”, 16 (1996) s. 234.

Data: 16 – 20 kwietnia 2018 r.

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach.
PROGRAM:

16 kwietnia, godz. 12.00 – Otwarcie wystawy starodruków ze zbiorów Biblioteki Głównej (hol przy Auli Św. Jana Pawła II). Wystawę będzie można oglądać do 20 kwietnia.

16 kwietnia, godz. 13.00 – Ogólnopolski naukowy panel dyskusyjny poświęcony problematyce badania dawnych księgozbiorów klasztornych.

Prowadzenie panelu: dr hab., prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Prelegenci:

 • dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka Uniwesytetu Łódzkiego) – Siedemnasto- i dziewiętnastowieczne inwentarze biblioteczne klasztorów środkowopolskich;
 • Elżbieta Bylinowa (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) – O potrzebie badań klasztornych znaków bibliotecznych;
 • dr Paweł Skalski (Biblioteka Główna UKSW) – Organizacja biblioteki Paulinów na Skałce w II poł XVIII w.;
 • dr hab. Jolanta Gwioździk (Uniwersytet Śląski) – Ślady lektury i egodokumenty w książce dawnej. Zarys problematyki.
 • Dyskusji panelowej towarzyszyć będzie promocja książki Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja /pod red. Joanny Pietrzak-Thébault i Łukasza Cybulskiego. – Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2017.

Komitet organizacyjny:

Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Katarzyna Materska (Biblioteka Główna UKSW)

Joanna Pietrzak-Thebault (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Paweł Skalski (Biblioteka Główna UKSW)

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW.

Do pobraniaGaleria zdjęć | Plakat | Zaproszenie

baner promujący siódme Dni Książki Dawnej na UKSW

Siódma edycja Dni Książki Dawnej na UKSW odbyła się pod hasłem „Dawna książka szkolna i akademicka”Tym razem staraliśmy się zwrócić uwagę uczestników nie tylko na najstarsze druki o charakterze podręcznikowym, ich ewolucję od XVII do poł. XX w., ale także dzieła w danej dziedzinie innowacyjne lub prekursorskie. Ze sporym zainteresowaniem spotkały się również towarzyszące wystawie prelekcje dr Joanny Dimke-Kamola (UAM), prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrówki (IBL PAN) oraz dr hab. Marty Wojtkowskiej-Maksymik (UW).

Data: 8 – 12 kwietnia 2019 r.

Miejsce: UKSW, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach

PROGRAM:

8 kwietnia 2019

12.30 – otwarcie Wystawy (hol przy Auli Św. Jana Pawła II);

Prelekcje (Czytelnia Główna):

 • 13.15-13.35 – dr Joanna Dimke-Kamola (UAM) – ”Rzecz trudna do wyłożenia w księdze”. Actio jako przedmiot nauczania we włoskich podręcznikach dla adeptów sztuki kaznodziejskiej (2 poł. XVI w. – 1 poł. XVII w.);
 • 13.40-14.00 – prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN) – Najstarszy polski szkolny podręcznik;
 • 14.15-14.35 – dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik (UW), Elementaria (1575) Macieja Wirzbięty. Od elementarza do podręcznika dobrych manier;

12 kwietnia 2019

17.00-17.30 – finisaż Wystawy (hol przy Auli Św. Jana Pawła II).

Na Wystawie znalazły się m.in.:

 • Jakuba Janidły Processus iudiciarius (Kraków 1606) – podręcznik uniwersytecki w zakresie procesu kanonicznego,
 • Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego (Warszawa 1787),
 • Jakuba Jachimowskiego Praelectiones theologicae in Sacram Scripturam Veteris Testamenti (Kraków 1789) – pierwszy polski podręcznik biblistyki,
 • Christiana Friedricha von Wolff Psychologia empirica (Lipsk 1738),
 • niemiecka edycja traktatu Francesca Emanuele Cangiamili Sacra embryologia  (Ingolstadt 1764) uznawanego za pierwszy podręcznik położnictwa.

Komitet organizacyjny:

 • dr Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)
 • dr Maciej Matraś (Biblioteka Główna UKSW)
 • dr Joanna Pietrzak-Thebault (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)
 • dr Paweł Skalski (Biblioteka Główna UKSW)

Organizatorzy: Biblioteka Główna UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych

Do pobrania: zaproszenie (awers / rewers) | plakat | program