Przejdź do treści

Kolekcje testowe Taylor&Francis

Biblioteka UKSW zaprasza do skorzystania z darmowego dostępu testowego do trzech kolekcji tematycznych indeksujących czasopisma wydawnictwa Taylor&Francis: Social Science&Humianities Library, Science&Technology Library oraz Medical Library.

Dostęp został uruchomiony i trwa do 4 lipca 2022 r.

Kolekcja Social Science&Humianities Library obejmuje ponad 1480 czasopism z nauk społecznych i humanistycznych. Łącznie zawiera ponad 1 000 000 recenzowanych artykułów obejmujących tematycznie m.in. antropologię, archeologię i dziedzictwo kultorowe, sztukę i nauki humanistyczne, biznes, zarządzanie i ekonomię, kryminologię i prawo, edukację, geografię, planowanie, urbanistykę i środowisko, bibliotekoznawstwo i informatykę, studia medialne, kulturowe i komunikacyjne, zdrowie psychiczne i opiekę społeczną, politykę, stosunki międzynarodowe i studia regionalne, psychologię, socjologię i pokrewne dyscypliny, sport, rekreację i turystykę, studia strategiczne, obronne i bezpieczeństwo.

Kolekcja Science&Technology Library obejmuje ponad 530 czasopism z nauk ścisłych i biologicznych, które oferują dostęp do ponad 790 tys. recenzowanych artykułów. Swym zakresem tematycznym obejmują m.in. nauki o biologii, ziemi, środowisku i żywności, chemię, inżynierię, informatykę i technologię, matematykę i statystykę, fizykę oraz nauki o sporcie i medycynę.

Kolekcja Medical Library w ponad 325 tys. recenzowanych artykułach z ponad 200 czasopism obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: zdrowia publicznego, psychiatrii klinicznej i neuronauki, medycyny ogólnej, onkologii, położnictwa i ginekologii, okulistyki, ortopedii, endokrynologii, nauk farmaceutycznych i toksykologii.

Aby skorzystać z zasobów baz należy wejść na stronę: https://www.tandfonline.com/

Dostęp z sieci UKSW nie wymaga dodatkowego logowania. Dostęp zdalny możliwy jest z platformy pulpit.uksw.edu.pl po zalogowaniu loginem i hasłem z USOSWeb.

Zachęcamy do utworzenia indywidualnego konta (pierwsze logowanie musi nastąpić z sieci UKSW) w celu swobodnego korzystania z dostępu zdalnego spoza sieci Uczelni.

06 maja 2022