Przejdź do treści

Opłata za przetrzymanie książki jest określona w § 5, ust. 6-11 Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece UKSW):

  • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez system biblioteczny. (ust. 6),
  • Czytelnik Biblioteki UKSW przyjmuje do wiadomości obowiązywanie opłaty, a także możliwość dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę UKSW. (ust. 7).

Sposób płatności

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki jest możliwe wyłącznie poprzez przelew bankowy.

Płatności należy uiszczać na rachunek:

Santander Bank Polska 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać „Opłata za przetrzymanie książek” oraz:

StudentNazwisko i imięNr leg. stud.
DoktorantNazwisko i imięNr leg. dokt.
PracownikNazwisko i imięWydział

Do pobrania: