Przejdź do treści
Od marca 2024 r. dostęp do elektronicznych czasopism subskrybowanych przez UKSW odbywa się za pomocą systemu Hidden Automation Navigator (HAN). HAN to automatyczny system uwierzytelniający, działający na zasadzie proxy, wykorzystujący logowanie jak do Microsoft365 UKSW.
Obecnie trwa okres przejściowy, w którym dostęp zdalny, jak i z sieci UKSW wymaga logowania poprzez Microsoft365 UKSW. Po okresie przejściowym dostęp z sieci Uczelnianej nie będzie wymagał logowania.
Dotychczasowa platforma zdalnego dostępu, Pulpit UKSW, zostanie wyłączona.

Dostęp do e-czasopism z sieci UKSW jak i spoza niej jest możliwy poprzez kliknięcie na wybrany tytuł z poniższej listy.

Pytania i uwagi dotyczące dostępu do czasopism –  j.kowalski@uksw.edu.pl


Korzystanie z czasopism elektronicznych odbywa się w ten sam sposób, jak w przypadku elektronicznych zasobów bibliotecznych.


Czasopisma elektroniczne subskrybowane przez Bibliotekę UKSW

Rodzaje dostępu: 

Dostęp z sieci UKSWdostęp z sieci UKSW, odnośniki w tabeli poniżej

Dostęp poprzez serwis HANdostęp zdalny możliwy jest poprzez serwis HAN (wykorzystujący logowanie poprzez Centralny System Uwierzytelniania)

alternatywny dostęp zdalny – dostęp wymagający dodatkowego logowania

TYTUŁ CZASOPISMADZIEDZINAZAKRES DOSTĘPUŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
American Journal of International LawprawoNumer bieżący i numery archiwalne do 10 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Byzantine & Modern Greek StudieshistoriaNumer bieżący i numery archiwalne do 10 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Currents in Biblical Researchteologia, religiaNumer bieżący i numery archiwalne do 2 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Ecclesiastical Law Journalprawo kościelneNumer bieżący i numery archiwalne od 1987 r.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Expository Timesteologia, religiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych z poprzedniego roku tylko w ramach aktywnej licencji.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Hebrew Bible & Ancient Israelhistoria, teologia, religiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 6 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Human Rights Law Reviewprawo i polityka w zakresie praw człowiekaDostęp do numerów archiwalnych od 1996 r. także po wygaśnięciu licencji.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
HUMOR. International Journal of Humor Research

Czasopismo dostępne na platformie DeGruyter.
interdyscyplinarnyDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 30 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
International and Comparative Law QuarterlyprawoDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 30 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Journal of Ecclesiastical Historyhistoria, religiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 27 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Journal of Media Ethicskomunikacja i media, filozofiaDostęp do numeru bieżącego oraz do numerów archiwalnych od 1997 r. także po wygaśnięciu licencji.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny

Wymagane dodatkowe logowanie
L'Osservatore Romano

W celu uzyskania dostępu, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.
teologia, religiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 5 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
New Testament Studiesteologia, religia, historiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 26 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Revue Bibliqueteologia, religia, historia, geografia, językoznawstwoDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 17 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Revue de l'histoire des religionshistoria, religiaDostęp do numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2007 r. tylko w ramach aktywnej licencji.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

Wymagane dodatkowe logowanie
Rzeczpospolita

Dostęp online tylko w Czytelniach. O szczegóły prosimy pytać u dyżurującego Bibliotekarza.
interdyscyplinarnyDostęp do numerów archiwalnych od marca 2023 r. w ramach aktywnej licencji.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Theologische RundschauteologiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 9 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrechtprawo kościelne, teologia, politologiaDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 7 lat wstecz.UKSW 100%
Dostęp z sieci UKSW

dostęp zdalny możliwy poprzez serwis HAN
Zeitschrift für Theologie und Kircheprawo kościelneDostęp do numerów bieżących i archiwalnych do 9 lat wstecz.UKSW 100%

L’Osservatore Romano – formularz dostępu

    Pola oznaczone symbolem gwiazdki * wymagają uzupełnienia.
    Usługa dostępna wyłącznie dla pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW.