Przejdź do treści

European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych. Do 2014 r. lista była prowadzona pod nazwą ERIH przez European Science Foundation (z siedzibą we Francji) i dotyczyła wyłącznie czasopism humanistycznych.

Pobierz aktualną listę ERIH Plus (plik csv).

Uwaga! Książki, serie monograficzne i materiały konferencyjne NIE są aktualnie indeksowane w bazie ERIH.

Zrzut ekranu, widok strony ERIH+

ERIH PLUS obejmuje 30 następujących dziedzin:

 • Anthropology
 • Archaeology
 • Art and Art History
 • Business and Management
 • Classical Studies
 • Cultural Studies
 • Demography
 • Economics
 • Environmental Studies
 • Film and Theatre Studies
 • Gender Studies
 • History
 • History & Philosophy of Science
 • Human Geography and Urban Studies
 • Interdisciplinary research in the Humanities
 • Interdisciplinary research in the Social Sciences
 • Law
 • Library and Information Science
 • Linguistics
 • Literature
 • Media Studies and Communication
 • Musicology
 • Pedagogical & Educational Research
 • Philosophy
 • Political Sciences and International Relations
 • Psychology
 • Religious Studies and Theology
 • Science and Technology Studies
 • Social Statistics and Informatics
 • Sociology

Minimalne kryteria jakie musi spełniać czasopismo, aby było indeksowane w bazie ERIH PLUS:

Podstawowa zasada – ERIH PLUS nie indeksuje czasopism, które istnieją krócej niż 2 lata.

 1. Czasopismo musi mieć ustaloną i opisaną na stronie www procedurę recenzowania (recenzje zewnętrzne dokonywane przez niezależnych ekspertów).
 2. Komitet redakcyjny musi być wymieniony wraz z podaniem afiliacji wszystkich członków (uniwersyty, niezależne instytuty badawcze).
 3. Czasopismo musi posiadać ważny numer ISSN.
 4. Wszystkie oryginalne artykuły muszą zawierać streszczenia w języku angielskim (lub innym przyjętym w danej dyscyplinie). Abstrakty powinny być dostępne online.
 5. ERIH PLUS wymaga informacji o afiliacji autora i wszystkich jego artykułów z ostatnich 2 lat. Zachęca również do podawania adresu mailowego lub pocztowego autorów.
 6. Nie więcej niż 2/3 autorów może pochodzić z tej samej instytucji. Czasopisma, których autorstwo zostanie określone jako lokalne, nie będą indeksowane w ERIH. Podczas oceniania poziomu umiędzynarodowienia będą brane pod uwagę 2 ostatnie lata (tylko prace oryginalne – tłumaczenia nie będą uwzględniane).

Klasyfikacja czasopism w ERIH PLUS:

 • Czasopismo jest międzynarodowe (a dokładniej: międzynarodowe jest autorstwo), gdy mniej niż dwie trzecie autorów publikujących w czasopiśmie jest z tego samego kraju.
 • Czasopismo jest krajowe, gdy więcej niż 2⁄3 autorów jest z tego samego kraju.
 • Czasopismo jest lokalne, gdy więcej niż 2⁄3 autorów pochodzi z tej samej instytucji.

Zgłoś czasopismo do ERIH PLUS

Przydatne linki: