Przejdź do treści

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 1. Białkowska J.Popularyzatorska aktywność bibliotekarza w Głosie Ostrowa jako jedna z form pracy w samorządowej bibliotece publicznej w Ostrowie Lubelskim, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES nr 1 (2019), s. 113-124.
 2. Białkowska J.Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwówSprawozdanie z konferencji (Warszawa, 19 października 2011 r.), Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, nr 1 (2012), s. 197-201.
 3. Białkowska J.Sprawozdanie z XVII Targów Wydawców Katolickich, „Bibliotheca Nostra” nr 2 (24) (2011), s. 157-161.
 4. Białkowska J.Targi wydawców katolickich jako forma promocji książki, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES nr 1-2 (2011), s. 196-213.
 5. Białkowska J., Kowalski J. M.Prymas Stefan Wyszyński w zbiorach bibliotecznych UKSW, [w:] Kardynał Stefan Wyszyński: Droga życia i posługi pasterskiej, Warszawa 2021, s. 695-707.
 6. Białkowska J., Kowalski J. M.Wybrane kolekcje specjalne wchodzące w skład księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Bibliotheca Nostra”, nr  2 (60) (2020), str. 10-31.
 7. Białkowska J.Kowalski J. M., Wierzbicka J.Sposoby i metody udostępniania zbiorów na przykładzie Wypożyczalni i Filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES nr 2 (2019), s. 193-212.
 8. Białkowska J.Kowalski J. M., Winiarski T., W Bibliotece, [w:] UKSW. Dwadzieścia lat uniwersytetu. Wspomnienia i rozmowy, red. Tomasz Chachulski, Warszawa 2023, s. 281-304.
 9. Emchowicz B. (zebr. i oprac.), Pisarstwo Białego Kuglarza albo ABC Waldemara Łysiaka, czyli Przewodnik po trzech literackich dekadach pisarza, Warszawa ; Chicago 2002.
 10. Emchowicz B. (zebr. i oprac.), Waldemar Łysiak w oczach czytelników, recenzentów, „wrogów”, krytyków…, Warszawa 2003.
 11. Gołos-Dąbrowska K., Chłopi z perspektywy ekologicznej (i nie tylko). Powieść Władysława Stanisława Reymonta w inscenizacji Krzysztofa Garbaczewskiego, [w:] Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Warszawa 2019, s. 261-280.
 12. Pawłowska-Jądrzyk (red.), Gołos-Dąbrowska K. (red.), Dostojewski, Schulz, Gombrowicz i inni „prozaicy sceniczni” [dział tematyczny], „Załącznik Kulturoznawczy” nr 8 (2021).
 13. Gołos-Dąbrowska K., Krystiana Lupy teatr transparentny (uwagi o funkcjach przezroczystości w scenografii teatralnej), „Załącznik Kulturoznawczy” nr 6 (2019), s. 299-310.
 14. Gołos-Dąbrowska K., Krystian Lupa wobec ikon popkultury, czyli Persona. Marylin i mityczne ciało w płomieniach, [w:] Ogień – siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2020, s. 411-422.
 15. Gołos-Dąbrowska K., Luksus bezpiecznej grozy. O adaptacjach teatralnych baśni Hansa Christiana Andersena z reżyserem Arkadiuszem Klucznikiem rozmawiają Katarzyna Gołos-Dąbrowska i Anna Goworek „Załącznik Kulturoznawczy” nr (10), 557–588.
 16. Gołos K., Między ideałem Sodomy a ideałem Madonny. Miłość w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego z perspektywy scenicznej interpretacji Janusza Opryńskiego, [w:] Uczucia i emocje w tekstach kultury, red. J. Kuć, Kraków 2017, s. 151-160.
 17. Gołos-Dąbrowska K., Od powieści filozoficznej do teatru (post)epickiego? Kosmos Witolda Gombrowicza w inscenizacji Jerzego Jarockiego, „Załącznik Kulturoznawczy” nr 8 (2021), s. 31-341.
 18. Gołos-Dąbrowska K., Opętani w teatrze. Zabiegi adaptacyjne na powieści Witolda Gombrowicza w inscenizacji Krzysztofa Garbaczewskiego, „Załącznik Kulturoznawczy” nr 7 (2020), s. 429-453.
 19. Gołos-Dąbrowska K., Pochłonięci przez rzekę Negro – woda jako czynnik zagłady w antyutopii Alfreda Kubina Po tamtej stronie, [w:] Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2018, s. 105-116.
 20. Gołos-Dąbrowska K., Powidoki twórczości Federica Felliniego w Mieście Snu Krystiana Lupy, „Załącznik Kulturoznawczy” 2023, nr 10, s. 589–606.
 21. Gołos-Dąbrowska K., Powidoki twórczości Federica Felliniego w Mieście Snu Krystiana Lupy [w:] Demiurg kina. Szkice wokół Federico Felliniego, red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Izabela Tomczyk-Jatrzyna, Robert Birkholc, Warszawa 2024 [przedruk, publikacja w druku]
 22. Gołos-Dąbrowska K., Proza na scenie, „Teatr” nr 11 (2020) s. 48-53.
 23. Gołos-Dąbrowska K., Przeglądanie” współczesności w sztuce. O dialogu z literaturą i teraźniejszością w Procesie Krystiana Lupy [w:] Odmiany dialogiczności w kulturze, red. Dorota Dąbrowska, Warszawa 2019, s. 181-192.
 24. Pawłowska-Jądrzyk (red.), Gołos-Dąbrowska K. (red.), Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, Warszawa 2019.
 25. Gołos-Dąbrowska K., Sen o Iwanie Iljiczu. Sceniczna interpretacja prozy Lwa Tołstoja w teatrze Jerzego Grzegorzewskiego, [w:] Synthesis viginti annorum. Bielańskie studia humanistyczne, red. Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Kielak, Warszawa 2023, s. 198-228.
 26. Gołos-Dąbrowska K., Twórcza zdrada w teatrze. Z problemów inscenizacji prozy literackiej, Warszawa 2024
 27. Gołos-Dąbrowska K., „W waszych rękach teraz los wasz” – elementy perswazji w spektaklu W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, „Załącznik Kulturoznawczy” nr 5 (2018), s. 93-107.
 28. Gołos-Dąbrowska K., Wielkie rzeczy. O hiperbolach wizualnych we współczesnej scenografii teatralnej, [w:] Powiększenie w kulturze, red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2022 (publikacja w druku)
 29. Gołos K., Wielogłosowość powieści a jej potencjał sceniczny. Wokół adaptacji teatralnych Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego, [w:] Możliwość i konieczność w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, s. 227-236.
 30. Gołos K., Zrytmizowane niedzianie się jako sposób na sceniczną interpretację powieści (na przykładzie spektaklu Bracia Karamazow Krystiana Lupy), [w:] Szybkość w kulturze, A. Smaga, Warszawa 2016, s. 213-226.
 31. Kowalski J., Bibliografia, [w:] J. Grzywaczewski, Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla, Warszawa 2018, s. 321-324.
 32. Kowalski J., Dwieście lat studiów teologicznych w Warszawie. Wystawa jubileuszowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, nr 2 (2017), s. 157-166.
 33. Kowalski J., Działania zbrojne I wojny światowej w literaturze pamiętnikarskiej na przykładzie powiatu przasnyskiego, „Studia Łomżyńskie”, t. 25 (2015), s. 31-52.
 34. Kowalski J.Rok Wiary, Rok nowej ewangelizacji. Sprawozdania z XIX Targów Wydawców Katolickich, Warszawa 11–14.04.2013 r., „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, nr 2 (2013), s. 201-211.
 35. Kowalski J.Konferencja dyrektorów bibliotek wydziałów teologicznych na UKSW, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, nr 2 (2013), s. 184-188.
 36. Kowalski J.Przasnysz i okolice w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny, „Studia Płockie”, t. 42, s. 247-266.
 37. Kowalski J., Latawiec P., Opis zasobów bibliotecznych wybranych bibliotek Archidiecezji Warszawskiej wyodrębnionych w ramach projektu Cenne księgozbiory Archidiecezji Warszawskiej, [w:] M. Bała, S. Dziekoński (red.) , Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2013, s. 21-39.
 38. Kowalski J., Ksiądz Józef Rokoszny (1870 – 1931) – muzealnik, bibliotekarz, archiwista, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, nr 1 (2016), s. 75-84.
 39. Kowalski J., Wystawa jubileuszowa Literatura ekumeniczna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Głównej UKSW, [w:] 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 2017, s. 201-208.
 40. Krzysztofka Ł., XXVIII Targi Wydawców Katolickich, „Fides. Rocznik Bibliotek Kościelnych”, rok 29, nr 56(2023), s. 128-135.
 41. Materska K., Kowalski J.Protokół z Konferencji Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, nr 2 (2016), s. 287-294.
 42. Matraś M.Biblioteka batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, t 24, nr 1 (2018), s. 97-112.
 43. Matraś M.Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie 2020 – 2021, Biblioteka Cyfrowa – Digitarium UKSW, 2022, https://digitarium.uksw.edu.pl/document/132.
 44. Matraś M.Polskie organizacje we Francji na podstawie dokumentacji Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923-1939, Warszawa 2002.
 45. Matraś M.Polskie organizacje religijne we Francji w latach 1922-1939, Warszawa 1997.
 46. Matraś M., Stępień A., Zawartość treściowa Materiałów do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. prof. UKSW dra hab. Bronisława Bernarda Panka, „Saeculum Christianum” 9, nr 1 (2002), s. 21-26.
 47. Matraś M.Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja, Biblioteka Cyfrowa – Digitarium UKSW, 2022, https://digitarium.uksw.edu.pl/document/107.
 48. Matraś M. Księgi inwentarzowe jako źródło do badań nad księgozbiorem i biblioteką w świetle najstarszych inwentarzy Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, nr 1 (2016), s. 61-74.
 49. Matraś M. Wspomnienie o śp. dr. Pawle Skalskim (1965-2020), „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, t. 27, nr 1 (2021).
 50. Matraś M.,† Skalski, P., Cybulski Ł., Pietrzak-Thébault, J. Starodruki na wyciągnięcie ręki – Dni Książki Dawnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”, t. 27,  nr 1 (2021).
 51. Misztela P., Eklektyzm zła. Oblicza zdrady i tyranii w Termopilach polskich Tadeusza Micińskiego, w: Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, red. L. Mięsowska, P. Charko-Klekot, A. Tyka, Katowice 2019, s. 27-44.
 52. Misztela P., Ile Przybyszewskiego w Przybyszewskim? Pomiędzy „zbułgaryzowanym przekładem”a mistyfikacją literacką, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2023, t. 13, s. 1-19.
 53. Misztela P., Materialistyczna interpretacja niematerialnego bytu? Obecność Szatana
  w „Legendach” Andrzeja Niemojewskiego
  , w: Materialność i sensualność tekstu. Tom I „Forum Nowego Literaturoznawstwa”, red. J. Bedyniak, Warszawa 2018, s. 151-165.
 54. Misztela P., Męka dociekania. Obraz Jakuba Franka w „Moliwdzie” Andrzeja Żuławskiego, „Ruch Literacki” 2018, z. 5 (350), s. 589-596.
 55. Misztela P., Modernism in Translation. International Translation Conference in Lubliniec, 2022, „Slavia Meridionalis” 2023, t. 23, s. 1-11 (publikacja w języku angielskim).
 56. Misztela P., Pod ciężarem oświecenia. Stanisława Brzozowskiego XVIII-wieczne biografie i diagnozy w powieści „Sam wśród ludzi”, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 2, s. 101-114.
 57. Misztela P., Сеизмографичен автор и литературните катаклизми. Антон Страшимиров по стъпките на Станислав Пшибишевски, прев. Р. Евтимова, „Литературата“ 2022, кн. 29, с. 176-206 (publikacja w języku bułgarskim).
 58. Padło, M. Wileńska „szkoła” Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, t. 61, nr 4, s. 479–489, https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.479-489
 59. † Skalski P.Biblioteka klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce do połowy XIX wieku, „Studia Claromontana” t. 23 (2005), s. 273-564. [poprawiona rozprawa doktorska].
 60. † Skalski P.Dawne Biblie ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, [w:] Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, red. D. Muszytowska, Warszawa 2015, s. 117-172.
 61. † Skalski P.Druki okresu sarmatyzmu na przykładzie eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprezentowanych na wystawie Biblioteka sarmacka, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES” t. 23, nr 1 (2017), s. 191-199.
 62. † Skalski P.Duchowość zakonów rycerskich w średniowieczu, „Saeculum Christianum” r. 3, nr 1 (1996), 151-165.
 63. † Skalski P.Kryteria doboru starych druków do konserwacji w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES” nr 1 (2016), s. 49-60.
 64. † Skalski P.Stosunek do książki dawnej na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES” t. 24, nr 1 (2018), s. 75-95.
 65. † Stefański W.Słownik haseł przedmiotowych Biblioteki UKSW z dziedziny nauk kościelnych, Warszawa 2002.
 66. Winiarski T.Działalność Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Krakowie w latach 1925-1939, Warszawa 2000.

TŁUMACZENIA MARII ELŻBIETY KOWALSKIEJ

 1. Schaeffler R.,  Filozofia religii, Częstochowa 1989.
 2. Buerkle H., Człowiek w poszukiwaniu Boga. Problem religii, Poznań 1988.
 3. Czar Bożego Narodzenia – pr. zbiorowa (współtłumacz), Warszawa 1989.
 4. W blaskach gwiazdy betlejemskiej – pr.zbiorowa, (współtłumacz), Warszawa 1989.
 5. Boże Narodzenie w życiu i literaturze. Antologia – pr. zbior., (współtłumacz), Warszawa 1989.