Przejdź do treści

Menedżer bibliografii to narzędzie pomagające gromadzić i zarządzać danymi o wykorzystanych materiałach (artykułach, książkach, rozdziałach, stronach internetowych itp.). Menedżer ponadto pozwala na generowanie opisów bibliograficznych wg wybranego standardu, wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej.

Umożliwia eksport opisów w różnych stylach cytowań, w zależności od wymogów wydawnictwa, dzięki czemu autorzy mogą zaoszczędzić cenny czas. 

Dlaczego warto używać menedżera bibliografii?

 • pozwala na gromadzenie rekordów bibliograficznych (pobieranie ich z baz danych, z Internetu, wprowadzanie ręczne);
 • dane do menedżera wpisujemy tylko raz, a korzystać z nich możemy już we wszystkich kolejnych artykułach;
 • menedżer pozwala na wybór stylu bibliograficznego. Wybierać możemy spośród kilku tysięcy stylów, często przygotowanych zgodnie z wymaganiami konkretnych czasopism. To menadżer dba o to, aby odnośnik był właściwie sformatowany, by kolejne pozycje w bibliografii miały ten sam kształt;
 • jednym kliknęciem możemy zmienić styl bibliograficzny, np. z oksfordzkiego na APA;
 • jednym kliknieciem możemy umieścić bibliografię do naszej pracy;
 • współpracują z edytorami tekstów w celu tworzenia bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji

Polecane programy do zarządzania bibliografią:

Przydatne linki:

CITAVI

program do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy wspierający wieloaspektową analizę tekstu i ułatwiający kierowanie projektami badawczymi. Program jest pomocny na każdym etapie pisania tekstu naukowego: pomaga przygotować plan pracy, wyszukiwać źródła w Internecie, automatycznie formatuje przypisy zgodnie z wcześniej zdefiniowanym stylem cytowania. Na program składają się trzy narzędzia: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i organizer zadań. Prosty, przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na wygodne posługiwanie się programem. Wersja Citavi Free pozwala na zapisywanie do 100 rekordów bibliograficznych.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Swiss Academic Software do 31.10.2018 r. testowaliśmy darmowy dostęp do rozszerzonej wersji menedżera bibliografii Citavi. Licencję tę mógł uzyskać każdy student i pracownik UKSWCzytaj więcej o testowaniu Citavi na UKSW.

Program ten:

 • stworzony został również pod optymalizację tekstu przy redagowaniu prac do polskich czasopism;
 • posiada dostęp do wielu stylów cytowań;
 • umożliwia dostęp do ogromnej bazy danych i katalogów bibliotecznych (ponad 4000 katalogów);
 • wtyczka Picker dla programów Internet Explorer, Firefox i Chrome pozwala na dodawanie stron internetowych i plików PDF do swojej prac;
 • współpracuje z innymi programami zarządzającymi bibliografią, przeszukując je i importując tytuły;
 • pobiera pełne teksty artykułów;
 • pozwala także na przeglądanie plików PDF, stron internetowych, dokumentów, obrazów i prezentacji;
 • pomaga przy organizowaniu wiedzy i tworzeniu struktury artykułu lub dowolnego dokumentu;
 •  umożliwia współpracę z innymi użytkownikami w ramach wspólnego projektu za pomocą dodatku Citavi Team.

Przydatne linki:

MENDELEY 

to skierowane do naukowców oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących nas źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. W wersji podstawowej program jest dostępny za darmo. Cechuje go intuicyjność i przejrzysty interfejs (tylko w języku angielskim).

Program ten:

 • jest zbudowany w oparciu o biblioteki Qt i dostępny dla systemów Windows, Mac OS i Linux
 • umożliwia przechowywanie i synchronizacje dokumentów z różnych komputerów za pomocą prywatnego konta
 • daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web 
 • umożliwia – dzięki automatycznemu wykrywaniu metadanych – pobieranie i gromadzenie z baz danych oraz z Internetu rekordów do zacytowania w artykule oraz plików w wielu formatach (w tym PDF-ów),
 • pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów ze wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów,
 • umożliwia tworzenie folderów, podfolderów, grup, dodawanie tagów,
 • współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne wstawianie przypisów w tekście,
 • posiada funkcje wyszukiwań haseł w dokumentach
 • daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich),
 • pozwala na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi naukowcami oraz na pracę w grupach.

Przydatne linki: 

ZOTERO

to darmowe narzędzie umożliwiające automatyczne pobieranie danych bibliograficznych z katalogów bibliotecznych, baz danych i stron internetowych Dane są segregowane według schematu: tytuł, dane autora, nr ISBN, informację o wydawcy, liczba stron, numer wydania itd. Pobrane dane użytkownik może uzupełniać i nanosić ewentualne poprawki.  Zotero służy również do wklejania cytowań oraz porządkowania dokumentów i plików. Działa z przeglądarkami (Firefox, Chrome i Safari) oraz z edytorami tekstu (Word i OpenOffice) na systemach operacyjnych Windows i Mac. Zotero posiada polską wersję językową i dostępne jest na otwartej licencji GNU Affero General Public License.

Pobierz Zotero

Program ten:

 • dzięki odpowiednim wtyczkom pozwala na bardzo proste pobieranie danych bibliograficznych, a wtyczki do edytora tekstu umożliwiają zapanowanie nad bibliografią i artykułem z pozycji jednego okna;
 • umożliwia eksport danych do formatów doc. lub odt. właściwych dla najpopularniejszych edytorów tekstu. Na tym etapie użytkownik również może nanosić pewne poprawki;
 • pozwala stworzyć pełny obraz strony wraz z linkiem i etykietą oraz ustawić dla niej kategorię, zapisać datę dodania;
 • umożliwia pobranie opisy stron, dane o autorze, języku itd.;
 • pozwala na wprowadza komentarze do zapisanych stron;
 • umożliwia dodawanie do stron dodatkowe pliki;
 • stwarza powiązania pomiędzy poszczególnymi stronami.

Przydatne linki:

ENDNOTE

to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie WEB OF SCIENCE (należy wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony startowej platformy) program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Program umożliwia:

 • przeszukiwanie baz danych i katalogów online;
 • przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów (tzw. grup) utworzonych w programie – poprzez ręczne wpisanie opisów (przydatne przy pozycjach na tyle starych lub unikalnych, że nie występują w bibliograficznych bazach danych);
 • bezpośredni import z przeglądanych baz danych (większość baz i wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar, posiada funkcję automatycznego eksportu) i/lub dysku komputera (z plików tekstowych o rozszerzeniu .txt);
 • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej (za pomocą rozszerzenia Cite While You Write, współpracującym z edytorem tekstu Microsoft Word – dodatek dostępny w opcji Format programu);
 • dobór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego,
 • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Przydatne linki:

REFWORKS

umożliwia nie tylko zarządzanie bibliografią, ale również wyszukiwanie w Internecie, pisania oraz współpracę załącznikową oraz zarządzanie bazami danych. Pozwala on użytkownikom na tworzenie swoich własnych baz bibliograficznych. Umożliwia również organizowanie swoich danych, dzielenie się nimi z innymi, a także wykorzystywanie ich w swoich pracach naukowych. 

Program:

 • pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej według różnorodnych standardów, stylów i wymogów redakcyjnych
 • importuje rezultaty wyszukiwania i odnośniki z zasobów ScienceDirect/Scopus, CSA Illumina, Ebsco, Proquest, Ovid itp. oraz niektórych katalogów OPAC;
 • importuje rezultaty tradycyjnych baz zapisanych na CD-ROM dając użytkownikom możliwość dostępu do swoich danych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu; pozwala na ręczne dodawanie odnośników;
 • umożliwia automatyczne wypełniania bibliograficznej bazy danych.

Przydatne linki:

PAPERS

to znany i ceniony program do zarządzania bibliografią dla systemu Mac OS, od niedawna dostępny także dla użytkowników Windows. Oprogramowanie jest płatne, ale hybrydowe, łączy w sobie zalety oferowane zarówno w Zotero, jak i Mendeley’u. Pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami na dysku, ich komentowanie oraz na efektywne cytowanie ich w redagowanych tekstach. Program jest wyposażony w bardzo skuteczny algorytm, który pozwala na eliminowanie tych samych artykułów, nawet jeżeli mają inną nazwę oraz wielkość.

Program:

 • ma mechanizm wyłapywania tych samych plików, które mają różne nazwy i wielkości;
 • pozwala robić w jednym miejscu trzy rzeczy: (1) zbierać wszystkie dokumenty, PDFy oraz katalogować je, tagować i układać z nich kolekcje; (2) komentować PDFy oraz (3) cytować te wszystkie materiały w publikacji bez konieczności ponownego ich opisywania;
 • przywołując „okno cytowań”, które pozwala nam wstawiać odnośniki bibliograficzne w programach takich jak np. Word Scrivener, korzystamy z programu ja z  „ogólnosystemowego menedżera cytowań”. Oznacza to, że teoretycznie możemy korzystać z rozwiązań Papersa w każdym edytorze tekstów.
 • dostępna jest 30-dniowa wersja próbna.

Przydatne linki: