Przejdź do treści

Aktualnie zapewniamy dostęp wyłącznie do kolekcji „Arts & Sciences III” składającej się ze 152 tytułów czasopism dotyczących: filologii i literaturoznawstwa, muzyki, filmu, folkloru, sztuk scenicznych, religioznawstwa, sztuk pięknych i historii sztuki, architektury i historii architektury.

Wykaz tytułów w kolekcji

Korzystanie z bazy JSTOR w trybie zdalnym (spoza sieci UKSW) możliwe jest bezpośrednio ze strony wydawcy https://www.jstor.org/ po zalogowaniu na konto instytucjonalne. Login i hasło można uzyskać poprzez poniższy formularz.

Baza JSTOR z sieci uczelnianej działa prawidłowo bez żadnych zakłóceń. 


JSTOR – formularz dostępu zdalnego

    Pola oznaczone symbolem gwiazdki * wymagają uzupełnienia.
    Usługa dostępna wyłącznie dla pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW.