Przejdź do treści

Academic Search Ultimate (EBSCO) – obszerna, wielodziedzinowa i pełnotekstowa baza publikacji naukowych z zakresu m.in.: religii i filozofii, prawa, psychologii, nauk przyrodniczych i ścisłych, studiów etnicznych i wielokulturowych. Baza zawiera czasopisma naukowe, magazyny, periodyki, raporty, książki i materiały audiowizualne, wydawane w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Ponad połowa czasopism indeksowana jest w wiodących indeksach cytowań (Scopus lub Web of Science). W Academic Search Ultimate znajduje się ponad 75 000 filmów Associated Press, wiodącej światowej agencji prasowej. Kolekcja filmów jest uaktualniana co miesiąc i zawiera materiały o różnej tematyce od 1930 r. do czasów obecnych.

Szczegółowe informacje oraz:

Agricola (EBSCO) – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera ponad 5,7 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.
Szczegółowe informacje o Agricola

ATLA Religion Database with Atla Serials (EBSCO) – Baza tworzona przez American Theological Library Association. Zawiera ponad 810 000 rekordów pochodzących z literatury religijnej i religioznawczej publikowanej, w tym ponad 400 tytułów czasopism. Zakres tematyczny bazy obejmuje: studia biblijne, religie świata, historię Kościoła, etykę i filozofię religii. Baza zawiera opisy bibliograficzne od 1949 roku i jest na bieżąco aktualizowana.
Listy tytułów dostępnych w bazie

Business Source Ultimate (EBSCO) – baza pełnotekstowa zapewniająca dostęp do ponad 4200 recenzowanych czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu (administracja, bankowość, ekonomia, finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie i marketing). Ponad 3000 tytułów jest recenzowanych, ponad 1500 nie posiada żadnych ograniczeń w dostępie, a ponad 800 jest indeksowanych w bazach takich jak Web Of Science i Scopus. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych oraz lokalnych wiadomości na temat biznesu. Panorama Firm zawiera szczegółowe informacje odnośnie finansów, oddziałów, produktów, pracowników, specyfiki branży dla ponad 1,1 mln prywatnych i państwowych przedsiębiorstw na świecie. Opcja Content in Context umożliwia przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa w różnym kontekście, dzięki informacjom zawartym w materiałach takich jak: studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

ERIC (EBSCO) – to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,9 mln opisów bibliograficznych oraz linki do blisko 590 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Baza posiada także rozbudowany tezaurus o tematyce pedagogicznej, zawierającyc ponad 11 800 haseł.
Szczegółowe informacje o ERIC

European Views of the Americas (EBSCO) – European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku, biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32 000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.
Szczegółowe informacje o bazie

GreenFILE (EBSCO) – zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 1,2 mln rekordów, jak również pełny tekst ponad 15 000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).
Szczegółowe informacje o GreenFILE

Health Source: Consumer Edition (EBSCO) – zawiera pełne teksty ponad 70 czasopism, monografii i broszur, ponad 100 podręczników oraz ponad 18 800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia, opisy leków z AHFS Consumer Medication Information i wiele innych.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) – zawiera około 140 czasopism pełnotekstowych, w tym około 120 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z ponad 930 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia, jak również pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki krytycznej, zdrowia psychicznego, zarządzania pielęgniarstwem, prawa medycznego i innych. Baza zawiera w sobie dane z AHFS Consumer Medication Information (zawierającej informacje z dziedziny medycyny i farmacji, głównie na temat leków (zastosowanie, dawkowanie, skutki uboczne stosowania. Indeksowane materiały dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim. Baza jest aktualizowana co miesiąc.)
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

IBUK Libra – Baza obejmuje ponad 2700 pozycji z nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych, teologicznych i innych.

JSTOR – Bazy danych JSTOR Archive Collections są produkowane przez firmę ITHAKA z USA. Bazy te zawierają archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę ITHAKA, z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od czasopisma. Użytkownicy UKSW mogą korzystać z kolekcji Arts & Sciences III, która zapewnia dostęp do 152 tytułów czasopism dotyczących: filologii i literaturoznawstwa, muzyki, filmu, folkloru, sztuk scenicznych, religioznawstwa, sztuk pięknych i historii sztuki, architektury i historii architektury.
Szczegółowe informacje o bazie oraz lista tytułów w kolekcji

Legalis (C.H. Beck) – Legalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. Oferuje nieograniczony dostęp do wielu unikatowych treści aktualizowanych codziennie w wersji online. W bazie Legalis znajdą Państwo komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy. Wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck zgromadzone są w 18 modułach komentarzowych. Systemy prawa, wspierają prawników w najtrudniejszych sprawach, wymagających systemowego spojrzenia na całą gałąź prawa.

LEX OMEGA – System Informacji Prawnej  – Jest bazą danych zapewniającą użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz. U. i M.P., tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów ustaw. Program zawiera także orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSA i WSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosy. Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN. Program jest aktualizowany codziennie.

Library, Information Science & Technology Abstracts  (EBSCO) – zawiera indeksy i abstrakty ponad 450 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 340 czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1960 roku.
Szczegółowe informacje o bazie

MasterFILE Premier (EBSCO) – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera ponad 1500 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera niemal 780 pełnotekstowych podręczników, 55 100 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 2 mln zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

MathSciNet – Baza danych tworzona przez American Mathematical Society (AMS) obejmująca zbiory  Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP). Obecnie baza zawiera ok. 3,5 mln rekordów pochodzących z ponad 1800 czasopism (z czego ponad 2,2 mln prowadzi bezpośrednio do artykułów). Jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań. Obejmuje również zagadnienia z zakresu statystyki, inżynierii, fizyki matematycznej, biomatematyki, badań operacyjnych oraz komputerów. Część artykułów  indeksowana jest  wraz z pełnymi tekstami. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Szczegółowe informacje o bazie

Medline (EBSCO)to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5200 czasopism naukowych wydawanych w kilkudziesięciu językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). Ponad 1300 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.
Szczegółowe informacje o Medline

Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Założone w 1869 r. przez Normana Lockyera, aktualnie jego wydawcą jest firma Nature Publishing Group. Tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą też archiwizowane na serwerze krajowym.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

Newspaper Source (EBSCO) baza pełnotekstowa oferująca dostęp do ponad 200 tytułów gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim oraz ponad 300 tytułów amerykańskich gazet regionalnych. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

Open Dissertations (EBSCO) – ogólnodostępna baza stworzona w celu zapewnienia pomocy badaczom w wyszukiwaniu zarówno historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych. Stworzona przy szczodrym wsparciu Fundacji H.W. Wilsona oraz Congregational Library & Archives w Bostonie, korzysta z opublikowanej wcześniej witryny EBSCO American Doctoral Dissertations, a także z dodatkowych metadanych prac doktorskich udostępnianych przez wybrane uczelnie i uniwersytety z całego świata. Naukowcy mogą korzystać z cytatów badań prowadzonych przez absolwentów z okresu od początku XX wieku aż do chwili obecnej, baza ta stale się powiększa dzięki regularnym aktualizacjom i nowym partnerstwom z instytucjami przyznającymi tytuły naukowe.
Więcej informacji o bazie

Philosophers Index (EBSCO) – Bibliograficzna baza opracowywana przez Philosophers Information Center. Obejmuje zagadnienia nauk filozoficznych i pokrewnych. W bazie znajduje się niemal 300 czasopism naukowych z 50 krajów (ponad 130 unikalnych tytułów czasopism dostępnych wyłącznie w tej bazie) oraz książki z zakresu 15 dyscyplin filozoficznych: estetyki, aksjologii, filozofii edukacji, epistemologii, etyki, filozofii historii, filozofii języka, logiki, metafizyki, antropologii, metafilozofii, filozofii politycznej, filozofii nauki, filozofii społecznej i filozofii religii.
Więcej informacji o bazie oraz listy czasopism w niej zawartych

PsycARTICLES – Baza tworzona przez American Psychological Association. Zawiera ponad 220 000 artykułów z około 120 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA. Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1. numeru. Baza dostępna jest na platformie EBSCO.
Więcej informacji o bazie

PsycBOOKS – Baza tworzona przez American Psychological Association. Oobejmuje ponad 67000 rozdziałów książek w formacie PDF z ponad 4500 książek (stan na marzec 2023 r.), publikowanych przez APA i innych wydawców. Obejmuje wersje cyfrowe ponad 2800 klasycznych źródeł mających przełomowe znaczenie w rozwoju psychologii, których zasięg chronologiczny sięga XVII wieku oraz unikalną wersję elektroniczną Encyclopedia of Psychology wydanej przez APA/Oxford University Press. Baza dostępna jest na platformie EBSCO.
Więcej informacji o bazie

PsycINFO – Baza tworzona przez American Psychological Association. Zapewnia dostęp do literatury z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych (psychiatria, edukacja, biznes, medycyna, farmakologia, prawo, lingwistyka, praca socjalna). Baza indeksuje ponad 2200 naukowych czasopism, książek, raportów i dysertacji od roku 1806 z ponad 50 krajów, w 29 językach. Aktualnie baza zawiera niemal 5 mln rekordów i jest aktualizowana co tydzień. Oprócz tradycyjnych możliwości wyszukiwawczych (wg autora, tematyki, źródła, afiliacji autora itp.) rekordy z ostatnich lat można przeszukiwać według cytowań literatury załącznikowej. Baza dostępna jest na platformie EBSCO.
Więcej informacji o bazie

PsycTESTS – Baza tworzona przez American Psychological Association, stanowiąca repozytorium rosnącej liczby testów psychologicznych i skal ocen, zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i użycia w badaniach i procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i daje dostęp do rosnącej liczby testów wydawanych również w innych językach niż angielski. Mimo iż baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, to jej zakres obejmuje ponad sto lat. PsycTESTS jest aktualizowana miesięcznie i obejmuje testy niepublikowane, testy opracowane przez psychologów, dla których nie został zlokalizowany dokument źródłowy, informacje o testach wydawanych przez komercyjnych wydawców. Każdy rekord zawiera informacje na temat zakresu testu, jego zastosowania, dokładny opis opracowania testu oraz dane dotyczące wiarygodności i czasu przydatności testu (jeśli są dostępne). Baza indeksuje materiały od roku 1910 po dzień dzisiejszy. Baza dostępna jest na platformie EBSCO.
Więcej informacji o bazie

Regional Business News (EBSCO) jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera ponad 700 000 pełnych tekstów i nagrań audiowizualnych (także z transkrypcją) z ponad 290 regionalnych gazet z zakresu biznesu na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie

Science to założone w 1880 roku czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances (patrz informacja o czasopiśmie). Publikuje prace głównie z dziedziny nauk przyrodniczych. Licencja krajowa nie obejmuje pozostałych czasopism subskrypcyjnych z serii Science (Signaling, Translational Medicine, Immunology, Robotics).

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

Science Direct (Elsevier) – Zgodnie z nową umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. W sumie obecnie jest to 1594 czasopism, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2023. Katalog może ulec drobnym zmianom w 2024 r. zależnie od zawartości kolekcji.

Zakres licencji Elsevier został ograniczony w 2019 r. oraz ponownie w 2022 r. ze względu na konieczność obniżenia kosztu licencji ponoszonego przez MEiN, przy czym wydawca pozwalał jedynie na wybór kolekcji tematycznych, a nie poszczególnych czasopism. O wyborze kolekcji każdorazowo decydował MEiN. W 2019 r. z licencji zostało wykluczone 7 kolekcji tematycznych: Agricultural and Biological Sciences; Chemical Engineering; Earth and Planetary Sciences; Energy; Environmental Science; Neuroscience; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Sciences. W 2022 r. zostało wykluczone dalsze 9 kolekcji: Business, Management and Accounting; Chemistry; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance; Materials Science; Nursing and Health Professions; Psychology; Social Sciences; Veterinary Science and Veterinary Medicine. Kolekcje tematyczne Elsevier nie są jednak rozłączne i w ramach kolekcji zachowanych w licencji są dostępne niektóre czasopisma należące jednocześnie do wykluczonych kolekcji. W szczególności w licencji pozostają wszystkie czasopisma z wykluczonych kolekcji Nursing and Health Professions oraz Veterinary Science and Veterinary Medicine, gdyż czasopisma te należą jednocześnie do zachowanej szerszej kolekcji Health Sciences. Kolekcje pozostawione w licencji w 2022 r. zostały wybrane przez MEiN z zachowaniem postawionego przez Elsevier warunku, że pochodzi z nich nie więcej niż ok. 70% artykułów subskrypcyjnych, które zostały pobrane w ramach licencji krajowej Elsevier w 2021 r. Ograniczenie to wynikało z wysokości środków wyasygnowanych przez MEiN na licencję Elsevier w 2022 r. Do grudnia 2022 r. dostępne były czasopisma z szerszego katalogu z poprzedniej licencji 2019-2021, patrz katalog 2019.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM. Każda instytucja zgłaszająca się do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do wszystkich czasopism objętych licencją na czas trwania umowy licencyjnej. W przypadku gdy umowa licencyjna wygaśnie i nie będzie kontynuowana, instytucje zachowają bezterminowy dostęp do książek oraz niektórych archiwów czasopism zgodnie z prawami archiwizacyjnymi nabytymi przez instytucje na podstawie wszystkich dotychczasowych umów licencyjnych. Uczestnicy umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 1995-2009 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej (czyli czasopism prenumerowanych przed przystąpieniem do konsorcjum). Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej.

Czasopisma i książki Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

Scopus – produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23 000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.

SciVal – dodatek do Scopusa

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

SocINDEX with Full Texts (EBSCO)baza bibliograficzna poświęcona zagadnieniom socjologii i nauk pokrewnych. Zawiera pełne teksty z ponad 3000 czasopism począwszy od roku 1908. Baza indeksuje również obszerne fragmenty i rozdziały książek i monografii oraz pełne teksty wydawnictw pokonferencyjnych.
Więcej informacji o bazie

Springer – licencja Springer od 2022 r. obejmuje dostęp do 2187 czasopism bieżących hybrydowych lub subskrypcyjnych, patrz katalog 2022. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r. Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie licencji wieczystej. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019, na które nie starczyło dofinansowania w 2020 r. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r., kiedy wydawnictwo to zostało włączone do Springera. Springer ma na swoim serwerze także książki Palgrave Macmillan ze starszych roczników (tzw. Palgrave Legacy), ale nie są one objęte licencją krajową. Zakupiony dotychczas zbiór anglojęzyczny liczy ponad 137 000 tomów, patrz katalogi: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019. Ponadto wieczysta licencja krajowa obejmuje (na zasadzie dodatku do zakupionych archiwów anglojęzycznych) zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815-2004.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

Teachers Reference Center (EBSCO)zawiera indeksy i abstrakty z ponad 230 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.
Szczegółowe informacje o Teachers Reference Center

The Thesaurus Linguae Graecae – Baza wydawana przez University of California zawierająca najważniejsze teksty literackie i filozoficzne starożytnej Grecji od czasów Homera do upadku Bizancjum w 1453 r.  Baza stanowi cenne źródło do badań nad klasyczną literaturą grecką.

Web of ScienceKolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (Books CI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI 1995-2014 są także przechowywane w ICM.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24 000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13 100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7 100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote WebResearcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji, jak również narzędzie InCites.

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

Wiley Blackwell – Licencja krajowa Wiley w 2022 r. obejmuje dostęp do 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley, w tym 469 czasopism o największej liczbie pobranych artykułów w ramach licencji krajowej w 2021 r. oraz 22 dodatkowe czasopisma dostępne w pakietach wraz z czasopismami z pierwszej grupy.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (patrz katalog). Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library, z wyjątkiem dwóch czasopism: British Journal of Radiology (BJR) i Dentomaxillofacial Radiology (DMFR). Do 2021 roku licencja Wiley obejmowała dostęp do Full Collection, w roku 2021 licencja obejmowała 1383 czasopisma z kolekcji Full Collection 2021. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp).

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki