Przejdź do treści

Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane zostaną również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych. 

Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*. Wszyscy ww. studenci zostali lub zostaną automatycznie zapisani na szkolenie w USOSWeb. Szkolenie jest dedykowane wyłącznie ww. studentom. 

Osoby, które są zobligowane do zaliczenia szkolenia, a nie mają do niego dostępu prosimy o niezwłoczne zawiadomienie koordynatorów Szkolenia.

Szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle UKSW od 2 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. pod tym odnośnikiem – https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39810.  

Ma ono roczny tryb rozliczenia, a warunkiem jego zaliczenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (min. 67% odpowiedzi poprawnych) przynajmniej w jednej z prób. 

Osoby, które zaliczyły szkolenie w poprzednich latach i mają wpis w USOSWeb, prosimy o zgłoszenie poprzez poniższy formularz w celu przepisania zaliczenia. 

Podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów dokonuje student (patrz Instrukcja dla studentów) lub/i dziekanat danego kierunku. 

*Podstawa prawna: §11, ust. 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wniosek o przepisanie zaliczenia

  Pola oznaczone symbolem * wymagają uzupełnienia.

  Kontakt do koordynatorów szkolenia:

  Agnieszka Uziębło
  koordynator szkolenia

  e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. +48 22 561 89 87

  Marcin Michalski
  koordynator szkolenia

  e-mail: marcin.michalski@uksw.edu.pl, tel. +48 22 561 88 74

  Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*. Wszyscy ww. studenci zostali lub zostaną automatycznie zapisani na szkolenie przez USOS. Szkolenie jest dedykowane wyłącznie ww. studentom – nie ma możliwości samodzielnego zapisu.

  *Podstawa prawna: §11, ust. 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

  Szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle UKSW do 30 czerwca 2023 r. pod tym odnośnikiem – https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32414

  Szkolenie ma roczny tryb rozliczenia, a warunkiem jego zaliczenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (min. 10,05 pkt. – 67% odpowiedzi poprawnych).

  Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane zostaną również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.

  Osoby, które zaliczyły szkolenie w poprzednich latach i mają wpis w USOSWeb, prosimy o przesłanie prośby o przepisanie zaliczenia do osób prowadzących szkolenie.

  Podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów dokonuje student (patrz Instrukcja dla studentów PDF) lub/i dziekanat danego kierunku.