Przejdź do treści

APA PsycTHERAPY w dostępie testowym

logo bazy APA PsycTHERAPY

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z dostępu testowego do bazy APA PsycTHERAPY (EBSCO). PsycTHERAPY to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Stworzona przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do 900 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii.

APA PsycTHERAPY to strumieniowa baza wideo z demonstracjami terapii, zawierająca setki filmów pokazujących różne podejścia do leczenia. APA PsycTHERAPY jest przeznaczona do celów edukacyjnych, w szczególności w szkoleniu klinicznym i edukacji doradców, i zapewnia lekarzom, doradcom i stażystom możliwość oglądania filmów wideo o psychoterapii z udziałem znanych terapeutów.

Ta sprawdzona metoda szkolenia doradczego jest nieocenionym narzędziem pozwalającym pozostać na bieżąco z najnowszymi technikami psychoterapii. Terapeuci prezentują ponad 100 podejść, takich jak zintegrowana opieka zdrowotna, terapia zachowaniami poznawczymi oraz terapia akceptacji i zaangażowania. Wszystkie demonstracje terapii w APA PsycTHERAPY są niewyreżyserowane i zostały nagrane w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

źr: https://www.ebsco.com/pl-pl/produkty/badawcze-bazy-danych/apa-psyctherapy

Dostęp testowy do bazy trwa do 31 maja 2024 r.

Z dostępu testowego można korzystać bezpłatnie do 31 maja zarówno z sieci Uczelnianej, jak i spoza niej.

Aby skorzystać z bazy należy wejść na stronę: http://han.uksw.edu.pl/han/psyctests-ebsco/, a następnie podać pełne dane logowania w układzie:

  • „inicjał imienia”.nazwisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

Następnie należy kliknąć na nazwę bazy w niższej części strony.

05 marca 2024