Przejdź do treści

Kolekcje testowe Taylor&Francis

  • Bazy testowe
  • Taylor&Francis

Biblioteka UKSW zaprasza do skorzystania z darmowego dostępu testowego do trzech kolekcji tematycznych indeksujących czasopisma wydawnictwa Taylor&Francis: Social Science&Humianities Library, Science&Technology Library oraz Medical Library. Dostęp został uruchomiony i trwa do 4 lipca 2022 r. Kolekcja Social Science&Humianities Library obejmuje ponad 1480 czasopism z nauk społecznych i humanistycznych. Łącznie zawiera ponad 1 000 000 recenzowanych artykułów obejmujących tematycznie m.in. antropologię, archeologię i dziedzictwo kultorowe, sztukę i nauki humanistyczne, biznes, zarządzanie i ekonomię, kryminologię i prawo, edukację, geografię, […]