Przejdź do treści

Biblioteka UKSW z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

  • EBSCO
  • komunikat techniczny

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji. Biblioteka UKSW rozpoczęła swoją działalność w 1954 […]