Przejdź do treści

Komunikat WBN o programie publikowania otwartego Elsevier 2022

  • Elsevier

„Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programu mogą korzystać wszystkie instytucje, które […]

Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021 został zamknięty

  • Elsevier

Na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ukazał się dziś następujący komunikat: Uprzejmie informujemy, iż liczba dostępnych artykułów w programie A publikowania otwartego Elsevier została osiągnięta i program A został zamknięty. Informujemy jednocześnie, że UKSW nie bierze udziału w programie B. Źr. – https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/