Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Nowe bazy testowe w kolekcji EBSCO

Do 19 kwietnia można bezpłatnie korzystać z dostępu testowego do baz International Security & Counter Terrorism oraz eBook Medical Collection. Obie bazy dostępne są na platformie EBSCO. Baza International Security & Counter Terrorism to baza danych wywiadowczych do analizy bezpieczeństwa i zagrożeń. Niezbędna dla analityków i badaczy bezpieczeństwa, zawiera pełnotekstowe artykuły, wiadomości, raporty, książki i podsumowania dotyczące konfliktów regionalnych, terroryzmu, bezpieczeństwa wewnętrznego i opcji zarządzania ryzykiem. International […]

Narzędzie SciFlow. Webinarium

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium, poświęconym narzędziu SciFlow, które odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2024 r. o godz. 14.00. SciFlow to narzędzie do edycji, automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku oraz publikowania. Narzędzie to działa w trybie online i upraszcza przepływ pracy nad tekstami naukowymi takimi jak artykuły naukowe, prace licencjackie, magisterskie czy dysertacje doktorskie. SciFlow skraca czas potrzebny na właściwą edycję dokumentu już na etapie jego […]

Czasopisma elektroniczne indeksowane w Web of Science i Scopus

Przypominamy o bezpłatnym dostępie do ponad 6 tysięcy pełnotekstowych czasopism indeksowanych w Web of Science i Scopus. Biblioteka UKSW udostępnia je w ramach podstawowego pakietu EBSCO, obejmującego bazy Academic Search Ultimate (5533 tytuły) i Business Source Ultimate (1171 tytułów).  Zapraszamy do korzystania z udostępnianych przez nas e-zasobów. 

Zakończenie projektu „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części kolekcji z Biblioteki UKSW – kontynuacja”

Kwota dofinansowania – 118 143,30 zł Środki własne – 13 130,00 zł Termin realizacji zadania: 01.07.2022-31.12.2023. Z końcem 2023 r. zakończyliśmy realizację trwającego półtora roku projektu pn. „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części kolekcji z Biblioteki UKSW – kontynuacja”. Projekt był dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” nr projektu SONB/SP/548064/2022 kwota dofinansowania 118 143,30 zł […]

Nowe czasopisma elektroniczne w Bibliotece UKSW

Kolekcja zbiorów elektronicznych Biblioteki UKSW powiększyła się o dwa nowe tytuły; Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK) oraz Hebrew Bible and Ancient Israel (HeBAI). Oba tytuły swą tematyką obejmują nauki teologiczne. Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK) omawia główne tematy myśli teologicznej i praktyki kościelnej. Jest skierowany do studentów i nauczycieli, pastorów i nauczycieli, którzy chcą uzyskać regularny wgląd w najważniejsze aktualne badania […]

Dostęp testowy do ProQuest Central

Zapraszamy do bezpłatnego testowania bazy ProQuest Central. ProQuest Central łączy wiele baz danych, tworząc najbardziej wszechstronną, zróżnicowaną i odpowiednią multidyscyplinarną bazę danych badawczych. Zapewnia dostęp do baz danych ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, w tym biznesu, zdrowia i medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych, edukacji, nauki i technologii oraz religii. Kolekcja obejmuje tysiące pełnotekstowych czasopism naukowych, tytułów branżowych i profesjonalnych, gazet, czasopism, rozpraw doktorskich, […]

English version of the webpage of the UKSW Library

Dear Readers, it is our great pleasure to announce the launch of the English version of the UKSW Library webpage. Foreign speakers will find there the most important services and information concerning the catalogue, borrowing, contacts to us and much more. To change the language version of the webpage, click the flag button on the right side of the […]

Programy publikowania otwartego 2024

Program publikowania otwartego Elsevier – program został wznowiony od 1 stycznia 2024 r. z dostępną pulą 1013 artykułów do wykorzystania przez autorów w roku 2024 r. Do programu uprawnione są również artykuły, które zostały zgłoszone już w 2024 r. Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa Program publikowania otwartego Springer – wyczerpano pulę artykułów z roku 2023, a program został obecnie tymczasowo wstrzymany przez wydawcę. Po potwierdzeniu dofinansowania MEiN na 2024 r. program zostanie ponownie uruchomiony […]