Przejdź do treści

Wznowienie programu publikowania otwartego Springer

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy MNiSW i UW na finansowanie WBN w 2024 r. , co nastąpiło w ostatnich dniach marca 2024 r., program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer został wznowiony w dniu 8 kwietnia 2024 r. z pulą 1363 artykułów na 2024 r.

Opis programu

źr: https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/#komunikat08042024

08 kwietnia 2024