Przejdź do treści

Nowe bazy testowe w kolekcji EBSCO

Do 19 kwietnia można bezpłatnie korzystać z dostępu testowego do baz International Security & Counter Terrorism oraz eBook Medical Collection. Obie bazy dostępne są na platformie EBSCO.

Baza International Security & Counter Terrorism to baza danych wywiadowczych do analizy bezpieczeństwa i zagrożeń. Niezbędna dla analityków i badaczy bezpieczeństwa, zawiera pełnotekstowe artykuły, wiadomości, raporty, książki i podsumowania dotyczące konfliktów regionalnych, terroryzmu, bezpieczeństwa wewnętrznego i opcji zarządzania ryzykiem. International Security & Counter-Terrorism Reference Center łączy w sobie recenzowane czasopisma naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawców. Zapewnia aktualne przeglądy ostatnich wydarzeń w międzynarodowym spektrum politycznym, wojskowym, gospodarczym, społecznym i technicznym. W bazie jest zawartych ok. 2400 źródeł pełnotekstowych.

Dostęp do bazy z urządzeń osobistych i spoza kampusów UKSW odbywa się poprzez wejście na stronę http://han.uksw.edu.pl/han/international-security-counter-terrorism/.

Konieczne jest podanie pełnych danych logowania w układzie:

  • „inicjał imienia”.nazwisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

eBook Medical Collection została stworzona specjalnie z myślą o wsparciu specjalistów klinicznych, badaczy i studentów dyscyplin medycznych. W kolekcji znajduje się ponad 2000 najnowszych tytułów obejmujących praktykę ogólną, różne specjalności, tematykę pielęgniarstwa i zdrowia pokrewnego oraz nauki pomocnicze. Treść jest aktualizowana co kwartał, a wszystkie tytuły są dostępne z nieograniczonym dostępem dla użytkowników.

Dostęp do bazy z urządzeń osobistych i spoza kampusów UKSW odbywa się poprzez wejście na stronę http://han.uksw.edu.pl/han/ebook-medical-collection-trial-ebscohost/.

Konieczne jest podanie pełnych danych logowania w układzie:

  • „inicjał imienia”.nawisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

29 lutego 2024