Przejdź do treści

Narzędzie SciFlow. Webinarium

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium, poświęconym narzędziu SciFlow, które odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2024 r. o godz. 14.00.

SciFlow to narzędzie do edycji, automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku oraz publikowania. Narzędzie to działa w trybie online i upraszcza przepływ pracy nad tekstami naukowymi takimi jak artykuły naukowe, prace licencjackie, magisterskie czy dysertacje doktorskie. SciFlow skraca czas potrzebny na właściwą edycję dokumentu już na etapie jego pisania.

SciFlow to narzędzie pełniące także funkcję menedżera bibliograficznego. Za jego pomocą można zarówno zarządzać bibliografią jak i wstawiać cytowania w tekście. Edycja tekstu obejmuje także LaTeX, dzięki czemu ułatwia tworzenie tekstów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Z tworzonych tekstów można tworzyć szablony edycji i automatycznego formatowania lub wykorzystywać już dostępne, dzięki czemu pisanie artykułów naukowych daje pewność, że tekst nie zostanie odrzucony z powodu niespełnionych wymogów redakcyjnych.

SciFlow zawiera w sobie także narzędzia do korekty językowej takie, jak LanguageTool, czy chociażby Writefull. Stworzony tekst można zapisać w wielu różnych formatach, co umożliwia odczyt na każdym urządzeniu.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom i będzie prowadzone w języku angielskim. Link do rejestracji na webinarium:

Webinarium będzie podzielone na części, omawiające poszczególne zagadnienia:

  1. Wprowadzenie do SciFlow i jego rola w procesie pisania. 
  1. Demo na żywo SciFlow: tworzenie artykułu naukowego i pracy dyplomowej. 
  1. Wdrażanie SciFlow na uczelni: wskazówki. 
  1. Jak przystąpić do dostępu testowego. 
  1. Sesja pytań i odpowiedzi na żywo. 

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w webinarium.

Opis narzędzia SciFlow

22 lutego 2024