Przejdź do treści

Czasopisma elektroniczne indeksowane w Web of Science i Scopus

Przypominamy o bezpłatnym dostępie do ponad 6 tysięcy pełnotekstowych czasopism indeksowanych w Web of Science i Scopus. Biblioteka UKSW udostępnia je w ramach podstawowego pakietu EBSCO, obejmującego bazy Academic Search Ultimate (5533 tytuły) i Business Source Ultimate (1171 tytułów). 

Bazy EBSCO Ultimate

Zapraszamy do korzystania z udostępnianych przez nas e-zasobów

21 lutego 2024