Przejdź do treści

Zakończenie projektu „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części kolekcji z Biblioteki UKSW – kontynuacja”

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota dofinansowania – 118 143,30 zł

Środki własne – 13 130,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.07.2022-31.12.2023.

Z końcem 2023 r. zakończyliśmy realizację trwającego półtora roku projektu pn. „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części kolekcji z Biblioteki UKSW – kontynuacja”. Projekt był dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” nr projektu SONB/SP/548064/2022 kwota dofinansowania 118 143,30 zł całkowita wartość projektu 131 273,30 zł.

Przedmiotem projektu było zabezpieczenie i udostępnienie woluminów pochodzących z Księgozbioru Krakowsko-Warszawskiego czyli zbiorów katedr i zakładów Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, nad którymi Biblioteka sprawuje pieczę od 1954 r., po kasacie Wydziałów przez władze PRL.

Przeprowadziliśmy dezynfekcję 7672 wytypowanych woluminów. Przeprowadzono ją w komorze fumigacyjnej przy użyciu gazu S-9. Zabieg ten miał na celu pozbycie się potencjalnych zagrożeń w postaci mikroorganizmów, szkodliwych zarówno dla książek jak i dla czytelników.

Celem poszerzania zakresu możliwości prac badawczych, opracowano 400 rekordów bibliograficznych dla publikacji z tego zasobu. Rekordy zostały sporządzone w ramach centralnego katalogu administrowanego przez Bibliotekę Narodową, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Bibliotecznej.

Poddaliśmy digitalizacji 49 obiektów bibliotecznych o proweniencji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, będących często własnością wybitnych ludzi nauki związanych z tą Uczelnią. W ramach tego projektu w sposób szczególny skupiliśmy się na postaciach Jana Nepomucena Fijałka, Stefana Zachariasza Pawlickiego i  Feliksa Kopery.

Obiekty te udostępniliśmy w  Polonie, w ramach e-usługi “Polona dla Bibliotek” oraz w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji „Fides”.

Informacji dotyczących projektu udziela dr Maciej Matraś, e-mail: m.matras@uksw.edu.pl.

15 lutego 2024