Przejdź do treści

Nowe czasopisma elektroniczne w Bibliotece UKSW

dwa czasopisma wydawnictwa MohrSiebeck

Kolekcja zbiorów elektronicznych Biblioteki UKSW powiększyła się o dwa nowe tytuły; Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK) oraz Hebrew Bible and Ancient Israel (HeBAI). Oba tytuły swą tematyką obejmują nauki teologiczne.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK) omawia główne tematy myśli teologicznej i praktyki kościelnej. Jest skierowany do studentów i nauczycieli, pastorów i nauczycieli, którzy chcą uzyskać regularny wgląd w najważniejsze aktualne badania we wszystkich dyscyplinach teologicznych. Jest to czasopismo akademickie, które dostarcza rzetelnych informacji i zachęca do samodzielnej pracy teologicznej. Dostęp do materiałów w wersji elektronicznej obejmuje lata 2016 i nowsze.

Dostęp do czasopisma odbywa się poprzez wejście na stronę http://han.uksw.edu.pl/han/zeitschrift-fur-theologie-und-kirche/. Konieczne będzie podanie pełnych danych logowania w układzie:

  • „inicjał imienia”.nazwisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

Hebrew Bible and Ancient Israel (HeBAI) to recenzowany kwartalnik skupiający się przede wszystkim na tekstach biblijnych w ich starożytnych kontekstach historycznych, ale także na historii Izraela jako takiej. Każdy numer ma określony temat. Podstawowym językiem jest angielski, ale znajdują się tam także artykuły w języku niemieckim i francuskim. Głównym celem czasopisma jest wspieranie dyskusji pomiędzy różnymi kulturami akademickimi w szerszym kontekście międzynarodowym, dotyczących studiów nad Biblią hebrajską i starożytnym Izraelem w pierwszym tysiącleciu p.n.e. Dostęp do materiałów w wersji elektronicznej obejmuje lata 2019 i nowsze.

Dostęp do czasopisma odbywa się poprzez wejście na stronę http://han.uksw.edu.pl/han/hebrew-bible-and-ancient-israel/. Konieczne będzie podanie pełnych danych logowania w układzie:

  • „inicjał imienia”.nawisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

12 lutego 2024