Przejdź do treści

Dostęp testowy do ProQuest Central

Zapraszamy do bezpłatnego testowania bazy ProQuest Central.

ProQuest Central łączy wiele baz danych, tworząc najbardziej wszechstronną, zróżnicowaną i odpowiednią multidyscyplinarną bazę danych badawczych. Zapewnia dostęp do baz danych ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, w tym biznesu, zdrowia i medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych, edukacji, nauki i technologii oraz religii. Kolekcja obejmuje tysiące pełnotekstowych czasopism naukowych, tytułów branżowych i profesjonalnych, gazet, czasopism, rozpraw doktorskich, dokumentów roboczych, studiów przypadków i raportów rynkowych, a wszystko to na potężnej, przyjaznej dla użytkownika platformie.

Z dostępu testowego można korzystać bezpłatnie do 31 marca zarówno z terenu kampusów UKSW, jak i z urządzeń osobistych.

Aby skorzystać z bazy należy wejść na stronę: http://han.uksw.edu.pl/han/proquest/, a następnie podać pełne dane logowania w układzie:

  • „inicjał imienia”.nawisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
  • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno wyszukiwarki. Przeszukiwanie w domyślnym trybie umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania we wszystkich bazach jednocześnie. Aby dokonać wyszukiwania w wybranej bazie/bazach należy kliknąć odnośnik „zmień bazy danych”. Po wybraniu danej bazy/baz danych zaznaczeniem kwadracika przy jej/ich nazwie wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Użyj wybranych baz danych”.

09 lutego 2024