Przejdź do treści

„Co napisał Kopernik?” Wystawa.

W Olsztynie, zimą 2013 roku odkryto rękopiśmienne notatki Mikołaja Kopernika w dziesięciu drukach z XV i początku XVI wieku znajdujących się w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie. Jest to niewątpliwie jedno z największych odkryć historycznych w Olsztynie w ostatnich latach. Jest ono tym cenniejsze, że księgozbiór Kopernika został zrabowany w 1626 roku i wywieziony do Szwecji, gdzie do dziś znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali. (…) Dlatego odkrycie jego rękopiśmiennych zapisków stało się powodem zorganizowania wystawy fotografii tych zapisków (…).1

Wspomniane fotografie zostały wydrukowane wielkoformatowo i umieszczone na utwardzonych płytach PCV (1,5-2 m2) oklejonych folią oraz umieszczone na metalowej konstrukcji. Wszystkie fotografie tworzą wystawę, do której obejrzenia zapraszamy do Biblioteki UKSW w Kampusie Dewajtis (hall przy wypożyczalni). Wystawę w podanej lokalizacji będzie można obejrzeć do 8 grudnia. Po tej dacie zaprezentowana zostanie również w Kampusie Wóycickiego.

1 wiadomości.olsztyn.pl

25 października 2023