Przejdź do treści

III Tydzień Jakości Kształcenia w Bibliotece UKSW

W dniu wczorajszym, 19 października, w Bibliotece UKSW miały miejsce prezentacje w ramach tegorocznego Tygodnia Jakości Kształcenia. Biblioteka przygotowała dwa wydarzenia.

W Kampusie Wóycickiego miało miejsce spotkanie poświęcone dostępnym w Bibliotece UKSW zasobom elektronicznym. Omówione zostały indeksowane w bazach zasoby cyfrowe oraz sposoby korzystania z tego rodzaju źródeł wiedzy, a także zasady uczestnictwa w koordynowanych przez Bibliotekę UKSW programach publikowania otwartego wydawnictw Elsevier i Springer.

W Kampusie Dewajtis odbyła się prezentacja wybranych starodruków i kolekcji ze zbiorów Biblioteki UKSW. Pokazaliśmy między innymi pierwodruki dzieł pisarzy epoki Romantyzmu, wybrane najcenniejsze starodruki (publikacji wydanych w latach 1501-1800) w tym dwa inkunabuły z XV wieku. 

Już teraz zapraszamy do udziału w wydarzeniach w ramach przyszłorocznego Tygodnia Jakości Kształcenia w Bibliotece UKSW.

Zdjęcia z wydarzenia

20 października 2023