Przejdź do treści

Sesja poprawkowa – Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne

Informujemy, że 4 września 2023 r. o północy został włączony test poprawkowy Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego (r. akad. 2022/2023). Jest to ostatnia szansa na zaliczenie przedmiotu przez osoby, które zostały na nie zapisane, a nie uzyskały jeszcze wpisu w USOSWeb. Test będzie dostępny do 22 września 2023 r., czyli do końca letniej egzaminacyjnej sesji poprawkowej.

Przypominamy, że szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle w zakładce “Moje kursy” (po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania). Bezpośredni odnośnik do szkolenia poniżej.

Zgodnie z §11, ust. 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (wraz z późniejszymi zmianami) szkolenie jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezzwłoczny kontakt z koordynatorami przedmiotu:
Agnieszka Uziębło – email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;
Marcin Michalski – email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 88 74.

07 września 2023