Przejdź do treści

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 18 lipca 2023 r. na stronie MEiN ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, którego załącznikami jest Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – PDF

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – XLSX

Czasopisma wydawane przez UKSW

Na nowej liście czasopism znajdują się 22 czasopisma wydawane przez naszą Uczelnię:

  • 12 tytułów otrzymało zwiększoną punktację w porównaniu z poprzednim wykazem czasopism;
  • 7 tytułów zachowało punktację z poprzedniego wykazu czasopism;
  • przybyły 3 nowe tytuły.

Punktacja czasopism UKSW:

  • 140 pkt.: „Artifex Novus”, „Collectanea Theologica”, „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne”;
  • 100 pkt.: „Forum Pedagogiczne”, „Polish Review of International and European Law”, „Zeszyty Prawnicze”;
  • 70 pkt.: „Chrześcijaństwo, Świat, Polityka”, „Kultura-Media-Teologia”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Prawo Kanoniczne”, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Załącznik Kulturoznawczy”;
  • 40 pkt.: „Colloquia Litteraria”, „Ius Matrimoniale”, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, „Studia Katechetyczne”, „Studia Theologica Varsaviensia”, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology”;
  • 20 pkt.: „Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej” (nowe czasopismo Uczelni), „Warszawskie Studia Pastoralne”.

Lista czasopism UKSW z najnowszej listy ministerialnej:

Wykaz czasopism wydawanych przez UKSW wraz z pełnymi tekstami artykułów – https://czasopisma.uksw.edu.pl/ .

18 lipca 2023