Przejdź do treści

HUMOR. International Journal of Humor Research

Okładka czasopisma HUMOR. International Journal of Humor Research

Do e-zasobów Biblioteki dołączyło czasopismo HUMOR. International Journal of Humor Research.

To kwartalnik o interdyscyplinarnym charakterze, na łamach którego poruszane są tematy związane z takimi dziedzinami, jak antropologia, biologia, kulturoznawstwo, informatyka, edukacja, komunikacja, media, historia, lingwistyka, literatura, matematyka, zdrowie i medycyna, filozofia, politologia, psychologia, czy socjologia. Artykuły mają formę empirycznych badań obserwacyjnych, dyskusji teoretycznych, prezentacji badań. Zawarte są w nim także krótkie notatki, reakcje/odpowiedzi na najnowsze artykuły, recenzje książek oraz listy do redakcji.

Czasopismo dostępne jest na platformie DeGruyter. Dostęp możliwy jest zarówno z komputerów w sieci UKSW (wystarczy kliknąć link w tabeli na stronie https://biblioteka.uksw.edu.pl/zbiory/e-zasoby/), jak i z urządzeń osobistych, poprzez platformę pulpit.uksw.edu.pl.

16 lutego 2023