Przejdź do treści

Licencje krajowe na czasopisma Nature i Science

[Aktualizacja] „Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał dodatkowe 12 mln zł na pokrycie kosztów subskrypcji czasopism „Nature” i „Science”, które zasilą zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki. Łączny budżet projektu to 256 milionów złotych”, w związku z czym dostęp do ww czasopism zostanie utrzymany.

Źr: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-12-mln-zl-na-wzbogacenie-zasobow-wirtualnej-biblioteki-nauki

Jak informuje ICM UW – koordynator Wirtualnej Biblioteki Nauki, w związku z brakiem finansowania w 2023 r. licencji krajowych na czasopisma ScienceNature, wydawcy tych czasopism zdecydowali, że dostęp dla instytucji objętych licencjami krajowymi w 2022 r. zostanie utrzymany bezpłatnie na okres do 31 marca 2023 r. w przypadku Science oraz co najmniej do 15 lutego 2023 r. w przypadku Nature. Po tych terminach dostęp zostanie zamknięty.

31 stycznia 2023