Przejdź do treści

Zmarła Teresa Głowacka

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki UKSW zawiadamiają, że w dniu 13 marca 2022 roku zmarła starsza kustosz dyplomowana Teresa Głowacka, pracownik naszej Biblioteki w latach 2008-2012. Pani Teresa była jednym z współtwórców języka informacyjno-wyszukiwawczego KABA i wieloletnią pracownicą Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum NUKAT oraz autorką licznych publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa. Na UKSW zajmowała się przygotowaniem strategii rozwoju Biblioteki oraz opracowaniem rzeczowym naszego księgozbioru w języku KABA.

Na zawsze zapamiętamy Ją jako oddaną pracy i dzielącą się swoim doświadczeniem koleżankę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  22 marca o godz. 15.00 w kaplicy pogrzebowej pw. św. Ignacego Loyoli przy Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

21 marca 2022