Przejdź do treści

Dostęp testowy do bazy MEDLINE Complete

Zapraszamy od korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy MEDLINE® Complete. Okres testowy trwa do 10 kwietnia 2022 r.

MEDLINE® Complete zapewnia dostęp do tysięcy czasopism medycznych dotyczących medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych, w  tym: 1,164 aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu OA, 1,140 aktywnych, pełnotekstowych, recenzowanych czasopism, niedostępnych w modelu OA, 1,158 aktywnych, pełnotekstowych czasopism indeksowanych w Webof Science lub Scopus, 729 aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu OA, unikalnych wobec jakiejkolwiek wersji baz Academic Search.

Z bazy można skorzystać zarówno w sieci uczelnianej, jak i spoza niej.

Przypominamy, że ze względu na trwające problemy techniczne dostawcy, korzystanie z zasobów bazy spoza sieci UKSW odbywa się w sposób alternatywny.

Zachęcamy także do zapoznania się z podręcznikiem użytkownika.

17 stycznia 2022