Przejdź do treści

Nowe nabytki Biblioteki UKSW

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z październikową listą nabytków książkowych Biblioteki.
Przypominamy, że w celu ułatwienia Państwu wyszukania literatury, stary podział tematyczny zastąpiliśmy nazwami 22 dyscyplin reprezentowanych na naszym Uniwersytecie. Książki spoza powyższych dyscyplin znajdują się w „#Varia”. Nazwy dyscyplin z „#” przenoszą bezpośrednio do spisu książek.

09 listopada 2021