Przejdź do treści

Wystawa „Bł. Maria Teresa Kowalska – 25-lecie beatyfikacji”

Serdecznie zapraszamy na wystawę poświęconą bł. s. Marii Teresie Kowalskiej (1902-1941). Błogosławiona była mniszką klaryską-kapucynką, związaną z przasnyskim klasztorem zgromadzenia. Do zakonu wstąpiła w wieku 21 lat. W jej duchowości kluczowe znaczenie miały tajemnica Męki Pana Jezusa i nabożeństwo do Matki Bożej. W czasie II wojny światowej, 2 kwietnia 1941, została aresztowana przez gestapo i wraz ze współsiostrami przewieziona do obozu w Działdowie. Zmarła tam z wyniszczenia chorobami i nieludzkimi warunkami 25 lipca 1941 r., ofiarowując swoje odejście w intencji uwolnienia pozostałych sióstr, co faktycznie nastąpiło po jej śmierci.

Kolejne plansze mówią o jej młodości, czasie życia zakonnego, II wojnie światowej i pamięci o męczennicy. Na wystawie zobaczyć też można książki związane z historią błogosławionej ze zbiorów Biblioteki UKSW.

Ekspozycja prezentowana jest w holu Wypożyczalni I BUKSW (kampus Dewajtis, Nowy Budynek, pomieszczenie K-303).

fot. Janusz Dobrzyński
26 kwietnia 2024