Przejdź do treści

Baza Applied Science & Technology Source Ultimate w dostępie testowym

Do 11 czerwca 2024 r. na platformie EBSCO trwa bezpłatny dostęp testowy do bazy Applied Science & Technology Source Ultimate.

Baza zawiera ponad 2000 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (ponad 1800 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 1500 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Indeksuje ponad 4.400 czasopism i publikacji specjalistycznych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularnonaukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych.

Baza zawiera ponad 50,000 pełnotekstowych artykułów z  zakresu sztucznej inteligencji.

Swoją tematyką obejmuje takie obszary tematyczne, jak:

 • Akustyka
 • Aeronautyka
 • Nauki stosowane
 • Sztuczna inteligencja
 • Astrofizyka
 • Automatyzacja
 • Bioinformatyka
 • Chemia
 • Technologie komunikacyjne i informacyjne
 • Komputerowe bazy danych i oprogramowanie
 • Teoria i systemy komputerowe
 • Elektromechanika
 • Zasoby energetyczne i badania naukowe
 • Materiały inżynieryjne i biomedyczne
 • Dyscypliny inżynieryjne
 • Maszyny
 • Technologia morska
 • Metalurgia
 • Mineralogia
 • Nanotechnologia
 • Sieci neuronowe
 • Nowe technologie
 • Obliczenia optyczne i neuronowe
 • Tworzywa sztuczne
 • Robotyka
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Technologia półprzewodnikowa
 • Nauka o kosmosie
 • Wirtualna rzeczywistość

Z dostępu testowego można korzystać bezpłatnie do 11 czerwca zarówno z sieci Uczelnianej, jak i spoza niej.

Aby skorzystać z bazy należy wejść na stronę: http://han.uksw.edu.pl/han/academic-search-ultimate-ebsco/, a następnie podać pełne dane logowania w układzie:

 • „inicjał imienia”.nazwisko@uksw.edu.pl (np. t.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
 • imię.nazwisko@uksw.edu.pl (np. tomasz.abecadłowski@uksw.edu.pl) lub
 • numer-albumu@uksw.edu.pl (np. 111111@uksw.edu.pl, P-11111@uksw.edu.pl itp.).

Następnie należy wybrać nazwę bazy Applied Science and Technology Ultimate w górnej części okna i kliknąć przycisk Kontynuacja.

 

12 kwietnia 2024