Przejdź do treści

World Religion Database w dostępie testowym

World Religion Database logo

Do 6 marca można bezpłatnie korzystać z dostępu testowego do bazy World Religion Database.

Baza, której wydawcą jest wydawnictwo Brill, zawiera szczegółowe statystyki dotyczące przynależności religijnej dla każdego kraju na świecie. Zawiera informacje ze spisów powszechnych w poszczególnych krajach, a także najlepsze szacunki dla każdej religii od 1900 do 2050 roku, aby zapewnić obiektywny obraz obszarów religijnych i niereligijnych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
WRD jest regularnie aktualizowana o nowe źródła danych, takie jak szacunki przynależności religijnej na poziomie prowincji w poszczególnych krajach oraz informacje o wolności religijnej dla wszystkich krajów.

Baza World Religion Database jest dostępna wyłącznie z sieci UKSW.

Aby skorzystać z jej zasobów należy wejść na stronę https://worldreligiondatabase.org/.

Więcej informacji o bazie.

22 stycznia 2024