Przejdź do treści

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r.

W dniu 6 listopada 2023 r. na stronie MEiN ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W komunikacie zostały ogłoszone m.in. następujące zmiany:

  1. korekcie uległa nazwa dyscypliny naukowej „stosunki międzynarodowe”;
  2. usunięto dyscyplinę naukową „ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków”;
  3. wprowadzono korektę wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wśród czasopism wydawanych przez UKSW „Załącznik Kulturoznawczy” otrzymał zwiększoną punktację w porównaniu z poprzednim wykazem czasopism – 100 pkt.

Treść komunikatu z 3 listopada 2023 r.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

07 listopada 2023