Przejdź do treści

Czasowe zamknięcie Czytelni Teologiczno-Kanonicznej

Czasowe zamknięcie Czytelni Teologiczno-Kanonicznej

W dniu 23 października 2023 r. Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna będzie nieczynna w godz. 9.45 – 13.00.

W tym czasie zapraszamy do korzystania ze zbiorów w Czytelni Humanistycznej – sala 303.

Theological-Canoncal Reading Room temporary closure

On October 23, 2023 the Theological-Canonical Reading Room will be closed from 9.45 am to 1 pm.

During this time, you are welcome to use the collections in the Humanities Reading Room – room 303.

16 października 2023